Ulla Tapaninen: Merenkulun logistiikka, uusi laitos

Miksi suomalaisissa laivoissa kulkee perävaunuja Saksaan ilman kuljettajaa, kun Ruotsiin ja Viroon mennään kuljettajan kanssa? Miksi laivoilla on kiire, jos tuotteet makaavat päiväkausia varastoissa? Kannattaako aina liikennöidä mahdollisimman nopeasti?

Merenkulun logistiikka selvittää, mitkä asiat vaikuttavat merikuljetusten suunnitteluun ja logististen ketjujen toimimiseen saumattomasti. Merenkulku on erittäin kilpailtu ala, ja kustannusten minimoimisen lisäksi menestymiseen vaikuttavat kuljetuksen luotettavuus ja toiminnan turvallisuus.

Teoksessa tarkastellaan, mistä varustamon taloudellinen toiminta muodostuu ja miten siitä saadaan kannattavaa pitkällä aikavälillä. Painopiste on Itämerellä ja Suomen liikenteessä, jossa on yhä enemmän otettava huomioon myös ympäristön ja yhteiskuntavastuun vaatimukset.

Teos soveltuu paitsi alan opintoihin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa myös kaikille satamissa, varustamoissa ja merenkulkualalla työskenteleville. Toisessa, uudistetussa laitoksessa on päivitetty erityisesti merenkulun ympäristönäkökulmia ja digitalisaation vaikutuksia merenkulkuun.

Merenkulun logistiikka ilmestyy Gaudeamuksen Otatietosarjassa.

Kirjoittaja

Dosentti Ulla Tapanisella (TkT) on parinkymmenen vuoden laaja kokemus logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehittämistehtävistä varustamoissa, yliopistoissa ja julkishallinnossa. Hän on toiminut varustamon ympäristöpäällikkönä, merenkulun logistiikan professorina ja työskentelee tällä hetkellä Helsingin kaupungin yrityspalvelut-yksikön päällikkönä. Tapaninen on kirjoittanut myös teoksen Logistiikka ja Liikennejärjestelmät (2018, Gaudeamus / Otatieto).

Laita hyvä kiertämään: