Michel Foucault: Sanat ja asiat

Sanat ja asiat oli Michel Foucault’n läpimurto ranskalaiseen filosofiaan. Hän tutkii teoksessaan ”ihmistieteiden arkeologiaa”. Millaisista ajattelutavoista modernin ajan ihmistieteet ovat syntyneet, ja mistä niiden käsitteet ja kysymyksenasettelut ovat peräisin? Foucault’n mukaan kullakin ajalla on sille ominainen tiedon syvärakenne: renessanssin aikana tieto jäsentyy erilaisten samankaltaisuuksien mukaan, klassisena aikana järjestyksen periaatteena ovat representaation erilaiset muodot ja modernin ajan kynnyksellä järjestyksen periaatteeksi tulee asioiden historiallisuus.

Foucault esittää, että modernit ihmistieteet perustuvat käsitykselle, jonka mukaan ihminen on kaiken tiedon perusta ja samalla sekä tietonsa objekti että sen subjekti. Foucault on olennaisesti muuttanut käsityksiämme ajattelusta ja sen tutkimisesta, ja Sanat ja asiat on yksi nykyfilosofian perusteoksista.

”Foucault’n teos on yksi tämän ajan tärkeimmistä.” – Jean Lacroix, Le Monde

”Kysymykseen ”mitä uutta filosofiassa tapahtuu?” Foucault’n kirjat tarjoavat syvällisimmän, elävimmän ja myös vakuuttavimman vastauksen. ” – Gilles Deleuze

Kirjoittaja

Michel Foucault (1926–1984) tunnetaan ennen kaikkea tiedon ja vallan filosofina. Hänen ajattelunsa on vaikuttanut paljon myös yhteiskuntatieteisiin, historiantutkimukseen ja tieteenhistoriaan.

Laita hyvä kiertämään: