Margaretha Mickwitz, Agneta von Essen & Elisabeth Nordgren (toim.): Roolien murtajat

9789524950855Roolien murtajat käsittelee 1960-luvun kiivasta tasa-arvokeskustelua ja sen vaikutuksia sekä tasa-arvotilannetta nykypäivän Suomessa. 1960-luvun keskustelun keskipisteessä oli vuonna 1966 perustettu Yhdistys 9, jonka tavoitteena oli sekä naisten että miesten vapauttaminen kahlitsevista sukupuolirooleista. Yhdistys ajoi myös esimerkiksi parempia päivähoitomahdollisuuksia, isyyslomaa äitiysloman rinnalle sekä seksuaali- ja ehkäisyvalistuksen kehittämistä. Yhdistyksen toiminta vaikutti moniin 1970-luvulta alkaen toteutuneisiin perhepoliittisiin ja lainsäädännöllisiin uudistuksiin.

Monet teoksen kirjoittajat ja siinä haastatellut ovat olleet Yhdistys 9:n perustajajäseniä ja aktiiveja, joilla on ainutlaatuinen näkökulma 40 viime vuoden tasa-arvokehitykseen Suomessa. Margaretha Mickwitzin, yhdistyksen ensimmäisen puheenjohtajan, lisäksi näkemyksistään kertovat muiden muassa Kati Peltola, Marja-Leena Mikkola, Jutta Zilliacus, Klaus Törnudd, Kimmo Leppo ja Holger Rotkirch.

“Toimimme tuohon aikaan herätyskellona ja saimme ainakin jonkin aikaa tuntea nahoissamme monelta suunnalta tulevaa vihamielisyyttä. Yhdistys 9 ikään kuin yritti rikkoa sen kulttuurisen mallin, jossa tytön on leikittävä nukella ja pojan autolla.”
Marja-Leena Mikkola

“Kaikkia niitä uudistuksia, joita 1960-luvulla ajettiin, pidetään nyt itsestään selvinä. Tuntuu joskus, että 1960-luvun yhteiskunnallisista liikkeistä nyt väitöskirjoja kirjoittavat eivät oikein tavoita sitä, millainen tilanne oli ja miten paljon silloinen yhteiskunta erosi nykyisestä.”
Risto Jaakkola

Sisällys

Margaretha Mickwitz, Agneta von Essen & Elisabeth Nordgren: Esipuhe
Margaretha Mickwitz: Tasa-arvotilanne 1960-luvulla

Yhdistys 9 ja sukupuoliroolikeskustelu
Katarina Eskola: Sukupuoliroolikeskustelu lehdistössä 1960-luvulla
Arvo Salo: Karin rooli
Holger Rotkirch: Tasa-arvoisuus lain edessä?
Leila Mélart: Yhdistys 9:n taistelu lasten päivähoidon puolesta
Leif Sundström: Sukupuoliroolit ja asuminen
Agneta von Essen: Kätketty väkivalta
Marina Pimenoff : Edistyksen kiertokulku
KlausTörnudd: Helvi Sipilän mukana Yhdistyneissä kansakunnissa

Keskusteluja ja haastatteluja:
Tellervo Koivisto ja Elina Haavio-Mannila / Risto Jaakkola ja Klaus Mäkelä / Kristina Dufholm / Ritva Grönick / Elina Haavio-Mannila / Kimmo Leppo / Marja-Leena Mikkola / Jutta Zilliacus

Elina Hytönen: Muistikuvia vaikuttamisen ajalta
Mirjam Kalland: Miksi tasa-arvo on tärkeää?
Kati Peltola: Näkymiä 2000-lukuun
Margaretha Mickwitz: Tutkijat ja Yhdistys 9
1960-2000 – mikä muuttui?

Laita hyvä kiertämään: