Mikko Ylikangas (toim.): Mielen salat

9789524954075Mistä syntyy tunne, että olet toisen kanssa ”samalla aaltopituudella”? Miksi unessa koetaan usein värikkäitä ja vaarallisiakin seikkailuja? Ihmismieli työskentelee ja vaikuttaa jokapäiväisessä elämässämme – myös nukkuessamme. Ymmärrys mielen toiminnasta auttaa parantamaan ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Tieto edistää niin muistihäiriöisten hoitoa, neurologisesti sairaiden kuntoutusta kuin opetuksen ja koulutusjärjestelmän suunnitteluakin. Esimerkiksi digitaaliset opetusvälineet monipuolistavat opetusta, mutta vielä ei tiedetä, kuinka ne vaikuttavat tarkkaavaisuuteen ja oppimiskykyyn.

Mielen salat -teoksessa psykologit, aivotutkijat, sosiologit ja muut asiantuntijat avaavat ovet ihmismielen ja aivojen toimintaan. Teoksessa tarkastellaan esimerkiksi oppimista, luovuutta, aivojen ja mielen kypsymistä, kulttuurien kohtaamista sekä yliluonnollisia kokemuksia. Niiden kautta selviää, miten aivot reagoivat kosketukseen, kuinka ystävystymisen ”mekaniikka” toimii ja millä tavoin katsekontakti voi hyödyttää niin opetuksessa kuin markkinoinnissakin.

Teos kuuluu Suomen Akatemian TUTKITUSTI-sarjaan.

Sisällys

Toimittaja

Mikko Ylikangas, FT, työskentelee ohjelmapäällikkönä Suomen Akatemiassa.

Muut kirjoittajat

Yuri I. Alexandrov, FT, professori, Psykologian instituutti, Venäjän tiedeakatemia, Moskova
Vladimir Apanovich, MA, Psykologian instituutti, Venäjän tiedeakatemia, Moskova
Venla Berg, PsM, tutkija, Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto
Pauline von Bonsdorff, FT, taidekasvatuksen professori, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto
Synnöve Carlson, LKT, professori, Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos, Aalto-yliopisto; yliopistonlehtori, Fysiologian laitos, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Raul Hakli, FT, tutkijatohtori, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto
Riitta Hari, LKT, systeemisen neurotieteen ja aivokuvantamisen emeritaprofessori, Taiteen laitos, Aalto-yliopisto
Jari Hietanen, Ph.D., psykologian professori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
Marja-Liisa Honkasalo, LT, FT, professori, Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö, Turun yliopisto
Minna Huotilainen, kognitiotieteen dosentti, fellow, Swedish Collegium for Advanced Studies, Uppsalan yliopisto
Jukka Häkkinen, dosentti, Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto
Markus Jokela, apulaisprofessori, Psykologia, Helsingin Yliopisto
Anu Karvonen, PsM, tohtorikoulutettava, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Liisa Keltikangas-Järvinen, professori emerita, Psykologian laitos, Helsingin yliopisto
Virpi-Liisa Kykyri, PsT, tutkija, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Michael Laakasuo, FT & M.Sc(res), vieraileva tutkija Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella ja apurahatutkijatohtori, Kognitiotieteen yksikkö, Helsingin yliopisto
Seppo Laukka, FT, dosentti, Oppimisen tutkimuslaboratorio (Learn-Lab), Oulun yliopisto
Asko Lehmuskallio, YTT, yliopistotutkija, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto
Kaarlo Miller, tutkija, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto
Maarit Mäkelä, TT, professori, Muotoilun laitos, Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Lauri Nummenmaa, Akatemiatutkija, professori, Turun PET-keskus ja Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos, Aalto-yliopisto
Matias Palva, FT, dosentti, Neurotieteen tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
Satu Palva, FT, dosentti, Akatemiatutkija, Neurotieteen tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
Antti Rantanen, FT, tutkija, Oppimisen tutkimuslaboratorio (Learn-Lab), Oulun yliopisto
Antti Revonsuo, PsT, professori, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Anna Rotkirch, VTT, tutkimusprofessori, tutkimusjohtaja, Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto
Katariina Salmela-Aro, PsT, professori, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto; vieraileva professori, Institute of Education, University College London
Harry Scheinin, LT, dosentti, Valtakunnallinen PET-keskus, Turun yliopisto
Jaakko Seikkula, PsT, professori, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Pirita Seitamaa-Hakkarainen, KT, professori, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto
Janne Seppänen, YTT, professori, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto
Raimo Tuomela, FT, käytännöllisen filosofian emeritusprofessori, Helsingin yliopisto
Jarno Tuominen, PsM, tohtorikoulutettava, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, Turun yliopisto
Katja Valli, PsT, tutkijatohtori, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Virve Vuontela, FT, tutkijatohtori, Fysiologian osasto, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Laita hyvä kiertämään: