Mikko Ketokivi: Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi

9789524953504Tilastollinen tutkimus ja argumentointi on tilastollisen päättelyn, tulkinnan ja teoreettisen selittämisen välistä vuoropuhelua, joka ei synny ainoastaan tilastollisen päättelyn sääntöjä ja menetelmiä soveltamalla.

Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi käsittelee tilastollisen tutkimuksen käytännön haasteita, joista tilastomatematiikan oppi- ja käsikirjat tyypillisesti vaikenevat.

Monet kirjan teemoista – esimerkiksi päättelyn ja selittämisen välinen yhteys sekä havainnon tulkinnan moniselitteisyys – ovat tärkeitä myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa.

Teos on tarkoitettu sekä tilastollista tutkimusta tekeville että laajemmin lukijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään tilastollisesta tutkimuksesta. Tässä kirjan toisessa ja laajennetussa laitoksessa tarkastellaan entistä yksityiskohtaisemmin muun muassa teoreettisia selitysmekanismeja sekä tilastollisen mallin sillanrakentajan roolia teorian ja aineiston välillä.

“Menetelmäkirjallisuuden pitäisi toimintaohjeiden ja sääntöjen sijaan haastaa tutkija tärkeillä kysymyksillä ottamaan vastuu tekemistään valinnoista ja tulkinnan moniselitteisyydestä. Tämä teos nostaa vastuullisuuden hengessä tutkijasubjektin keskeiseen asemaan, tietyllä tavalla kaikkien tieteen instituutioiden ja normien yläpuolelle.”

“Liiketaloustieteellisen tutkimuksen erottaa yrityksiä käsittelevästä populaari- ja konsulttikirjallisuudesta se, että tieteellisessä tutkimuksessa tulee esittää perusteltuja ja uskottavia johtopäätöksiä käyttäen tieteellistä päättelyä ja empiirisiä tutkimusaineistoja. (…) Tutkijan täytyy aina hyväksyä kannettavakseen todistuksen taakka, tai hiukan maltillisemmin muotoiltuna uskottavuuden taakka.”

Sisällys

Kirjoittaja

Mikko Ketokivi toimii liiketaloustieteen professorina IE Business School -kauppakorkeakoulussa Madridissa sekä tieteellisenä neuvonantajana ja konsulttina Helsingissä.

Suosituksia

Professori Mikko Ketokivi auttaa tutkijaa miettimään työnsä peruskysymyksiä. Mitä tilastoanalyysiemme tulokset lopultakin merkitsevät tutkimamme ilmiön kannalta? Tulokset ovat aina suhteessa teoreettisen ymmärrykseemme tutkimuskohteemme luonteesta. Omalla hyvin monitieteellisellä alallani tilastollisen päättelyn, päättelyn tulkinnan ja teoreettisen selittämisen välisen vuoropuhelun tärkeyden avaaminen on erityisen ajankohtaista. Suosittelen tätä ainutlaatuista kirjaa erityisesti kaikille nuorille tutkijoille!
Erkki Isometsä / Psykiatrian professori, Helsingin yliopisto

”Tämän teoksen opeilla voi tehdä tutkimusta, joka kestää kriittistä tarkastelua millä tahansa foorumilla. Siinä missä valtaosa tilastotieteen oppikirjoista keskittyy tilastomatematiikkaan, Ketokivi lähestyy teemoja tutkimuskysymyksen ehdoilla. Ensisijaista ei ole numeroiden pyörittäminen ja sääntöjen noudattaminen vaan aktiivinen selittämiseen pyrkivä tulkinta: mikä on yksinkertaisin menetelmä, jota voidaan käyttää uskottavalla tavalla tulkinnan tukena?
Petri Rouvinen / Toimitusjohtaja, Etlatieto Oy
Tutkimusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Ihastuin tähän kirjaan ensi silmäyksellä. Se ei opeta temppuja ja nyrkkisääntöjä vaan filosofista ymmärrystä sen suhteen, mitä tutkija tekee käyttäessään tilastollisia menetelmiä. Selittävien mekanismien tarkastelu tekee uudesta laitoksesta entistä houkuttelevamman.
Pertti Töttö / Sosiaalitutkimuksen menetelmien professori, Itä-Suomen yliopisto

Laita hyvä kiertämään: