C. Wright Mills: Sosiologinen mielikuvitus

Sosiaal_mielikuvitus_kansi3.indd

Yhdysvaltalainen sosiologi C. Wright Mills (1916–1962) oli ärhäkkä yhteiskunnallinen keskustelija ja sosiologian kriitikko. Hän kuuluu sosiologian merkkihenkilöihin tutkimuksillaan keskiluokasta, valtaeliitistä ja kulutuskapitalismista, ja hänen ajatuksensa innoittivat myös radikalisoituvaa opiskelijaliikettä.

Sosiologinen mielikuvitus -teoksessa Mills kritisoi yhteiskuntatieteiden liian yleisiä ja abstrakteja selitysmalleja. Millsin mukaan yhteiskuntatieteilijän on oltava älyllisesti valpas käsityöläinen, joka heittäytyy aistit avoinna todellisuuteen ja etsii rohkeasti uusia näkökulmia arjen ilmiöihin. Yhteiskuntaa on tarkasteltava historiallisesti, ja tutkijan on ymmärrettävä yhteydet ihmisten yksityisten ongelmien ja yleisten yhteiskunnallisten kysymysten välillä.

Sosiologinen mielikuvitus on vakiinnuttanut paikkansa 1900-luvun sosiologian klassikkona.

”Sosiologisen mielikuvituksen ensimmäinen hedelmä – ja sitä ilmentävän yhteiskuntatieteen ensimmäinen opetus – on ajatus, että yksilö voi ymmärtää kokemustaan ja arvioida kohtaloaan ainoastaan sijoittamalla itsensä aikakauteensa. Hän voi oppia tuntemaan omat mahdollisuutensa vain tulemalla tietoiseksi muiden samoissa olosuhteissa elävien mahdollisuuksista. Se on monella tavalla kauhistuttava, mutta myös suurenmoinen opetus.”

“Elämme levottomuuden ja välinpitämättömyyden aikaa, josta järki ja ymmärrys eivät tahdo saada otetta. Arvoihin ja uhkiin selvästi liittyvien pelkojen sijasta usein ilmenee epämääräisen ahdistuksen aiheuttamaa kurjuutta. Julkilausuttujen yhteiskunnallisten ongelmien sijasta tajuntaa takoo epämääräinen tunne, ettei kaikki ole oikein kohdallaan.”

Sisällys

1. Yhteiskuntatieteen lupaus 13
2. Yleinen teoria 37
3. Abstrakti empirismi 65
4. Tutkimustiedon käytännöllisyys 93
5. Byrokraattinen eetos 120
6. Tieteenfilosofioista 140
7. Inhimillinen moninaisuus 154
8. Historian käyttötavat 166
9. Järjen ja vapauden ongelma 190
10. Tutkijan poliittinen rooli 203
Liite: Intellektuaalinen ammattitaito 222
Jälkisanat 259
Juha Suoranta: C. W. Mills – sosiologi, keskustelija ja kriitikko 261
Henkilöhakemisto 288
Asiahakemisto 290

C._Wright_Mills_ImageKuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:C._Wright_Mills_Image.jpg

Laita hyvä kiertämään: