Maija Aalto-Heinilä & Visa Kurki (toim.): Mitä oikeudet ovat?

Julkisuudessa ja politiikassa puhutaan yhä useammin oikeuksista. Turvapaikanhakijoiden kohtelusta keskusteltaessa esiin nostetaan etenkin ihmisoikeudet. Huoli ilmaston­muutoksesta on kiihdyttänyt pohdintaa eläinten ja luonnonympäristön oikeuksista. Kiivasta väittelyä synnyttää myös sanan­vapauden ja vihapuheen rajoittamisen suhde.

Mitä oikeudet ovat? -teoksessa oikeuden käsitettä ja kehitystä pohtivat niin oikeus­tieteilijät kuin filosofitkin. Se on ensimmäinen suomenkielinen kirja, jossa näiden kahden tieteenalan edustajat keskustelevat oikeuksista saman pöydän ääressä.

Miten ajattelu oikeuksista pohjautuu antiikin ja varhaisen keskiajan filosofiaan ja yhteis­kunnalliseen kehitykseen? Mitä tarkoittaa, että jollakulla on oikeus johonkin, ja kenellä oikeuksia voi olla? Entä mihin universaalit ihmisoikeudet perustuvat? Teoksessa pureudutaan muun muassa näihin kysymyksiin niin juridisesta kuin filosofisestakin näkö­kulmasta. Monet luvuista muodostavat parin, jotka argumentoivat toisiaan vastaan. Avoimella ja väittelyyn kannustavalla otteellaan teos kutsuu lukijankin mukaan keskusteluun oikeuksista.

Sisällys

Toimittajat

Maija Aalto-Heinilä, FT, on oikeusfilosofian yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa.
Visa Kurki, PhD, on Suomen Akatemian tutkijatohtori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1.9.2019 alkaen).

Muut kirjoittajat

Ari Hirvonen (OTT) on oikeusfilosofian ja oikeusteorian dosentti sekä yliopistonlehtori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
Tomi P. Hämäläinen (YTM) on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
Juho Joensuu (HTM) on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa.
Anne Kumpula (OTT) on ympäristöoikeuden professori Turun yliopistossa.
Eerik Lagerspetz (VTT) on käytännöllisen filosofian professori Turun yliopiston filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksessa.
Otto Lehto (VTM) on poliittisen taloustieteen tohtorikoulutettava King’s College Londonissa.
Susanna Lindroos-Hovinheimo (VTM, OTT, VT) on julkisoikeuden professori Helsingin yliopistossa.
Hanna Lukkari (FM) on oikeustieteen tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa.
Virpi Mäkinen (TT) on uskonnonfilosofian ja teologisen etiikan dosentti ja teologisen etiikan ja sosiaalietiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.
Hanna-Maria Niemi (YTM, HTK) on tohtorikoulutettava ja työskentelee nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella.
Kimmo Nuotio (OTT) on rikosoikeuden professori Helsingin yliopistossa.
Markku Oksanen (VTT) toimii filosofian yliopistonlehtorina Itä- Suomen yliopistossa.
Seppo Sajama (FT) on filosofian emeritusprofessori Itä-Suomen yliopistossa.
Niko Soininen (OTT) on kestävän sääntelyn apulaisprofessori Helsingin yliopistossa ja yliopistotutkija Itä-Suomen yliopistossa.
Paul Tiensuu (VTM) on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
Mika Viljanen (OTT) on yksityisoikeuden apulaisprofessori Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Laita hyvä kiertämään: