Karmela Liebkind (toim.): Monikulttuurinen Suomi

790_72_MONIKULTTUURINENMonikulttuurinen Suomi tarjoaa uutta tutkimustietoa maahanmuuttajista Suomessa. Teos tarkastelee kulttuurien kohtaamista valtaväestön ja etnisten vähemmistöjen näkökulmasta: Onko suomalaista rasismia ja miten se ilmenee? Miltä syrjintä maahanmuuttajista tuntuu? Mitkä tekijät vaikuttavat maahanmuuttajanuorten hyvinvointiin?

Kirjoitukset valottavat mm. eri ammattiryhmien suntautumista ulkomaalaisiin, somalinaisten kokemuksia suomalaisessa arjessa, maahanmuuttajanuorten arvomaailmaa ja heidän sopeutumistaan kouluun. Samalla pohditaan, miten maahanmuuttajien syrjäytymistä voidaan estää ja miten valtaväestön asenteisiin voidaan vaikuttaa. Kirjoitusten lähtökohdat ovat sosiologisia, sosiaalipsykologisia, psykologisia ja kulttuuriantropologisia.

Monikulttuurinen Suomi soveltuu sosiaalitieteiden, psykologian ja sosiaalialan oppikirjaksi koulutuksen eri asteilla. Samalla se on tarpeellinen tietolähde kaikille, jotka työssään kohtaavat maahanmuuttajia tai joita maahanmuuttajakysymykset muuten askarruttavat.

 

Laita hyvä kiertämään: