Leena-Maija Rossi: Muuttuva sukupuoli

Kulttuurimme on kyllästetty eroilla, eriarvoistamisella ja normittamisella – oli kysymys sitten sukupuolesta ja seksuaalisuudesta tai ihonväristä, iästä ja yhteiskuntaluokasta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä pohdittaessa nämä kaikki näkökulmat on otettava huomioon.

Olennaista on tutkia ja tuoda esiin kahta ”näkymätöntä” asiaa, heteroutta ja valkoisuutta. Muuttuva sukupuoli puuttuu rasismiin ja sukupuolioletuksiin sekä pohtii erilaisten ”outouksien” kohtaamista. Se selvittää, mitä on heteronormatiivisuus, sukupuolen performatiivisuus ja representaatio politiikkana. Mukana tarkasteluissa ovat myös tv-sarjat Gilmoren tytöt ja Mogadishu Avenue.

Teos edustaa viimeisintä tutkimusta erilaisista eroista sekä niiden yhteiskunnallisista ja kulttuurisista merkityksistä. Se tarjoaa kattavan selvityksen sukupuolen ja mediatutkimuksen nykyisistä kysymyksistä ja keskeisistä käsitteistä.

Muuttuva sukupuoli on kattava perusteos niille, joita viehättävät sukupuolen, rodun, erojen ja outouden kysymykset.

Millaisilla visuaalisilla merkeillä heteronormatiivisen onnellisuuden tai onnistuneisuuden sitten oletetaan länsimaisissa nykykulttuureissa toteutuvan? (…) Yleistäen voinee sanoa, että onnistumisen takaavat konstailematon miesmaskuliinisuus ja koristautuva ja tyylitelty naisfeminiinisyys sekä näiden esityksellinen yhteen saattaminen.

(…) media raportoi jatkuvasti ei-valkoisiin suomalaisiin ja Suomessa oleskeleviin tai asuviin kohdistuvista uhkauksista ja varsinaisista väkivallanteoista. Tämä tekee valkoisuuden analyysista ja valkoisuuteen liittyvien etuoikeuksien kyseenlaistamisesta ja purkamisesta mutta myös valkoisen antirasismin mahdollisuuksien pohtimisesta suomalaisittainkin erittäin akuutin tehtävän.

Sisällys

Kirjoittaja

Leena-Maija Rossi. Kuva Kari Soinio.
Leena-Maija Rossi. Kuva Kari Soinio.

Leena-Maija Rossi on sukupuolen ja visuaalisen kulttuurin tutkija. Hänen erityisiä kiinnostuksenkohteitaan ovat identiteettejä muotoilevien erojen yhteisvaikutukset ja niiden kuvalliset esitykset niin mediakulttuurissa kuin nykytaiteessa. Rossi on sekä Helsingin yliopiston että Turun yliopiston dosentti. Hän on toiminut Suomen New Yorkin -kulttuuri-instituutin johtajana vuodesta 2011.

Laita hyvä kiertämään: