Jukka Rantala, Mikko Puustinen, Amna Khawaja, Marko van den Berg & Najat Ouakrim-Soivio: Näinkö historiaa opitaan? (4/2020)

Millaisia ovat historian opiskelu ja opetus nykyisessä peruskoulussa ja lukiossa? Kouluhistoria on aina jakanut mielipiteitä: joillekin se on tarkoittanut vuosilukujen pänttäämistä, toisille se on ollut kiehtovien tarinoiden aarreaitta. Muodostuvatko oppituntien sisällöt edelleen opettajien luennoista ja merkkitapahtumien ulkoluvusta, vai onko perinteiset oppikirjat heitetty nurkkaan ja opettamisvastuu siirretty digitaalisille sisällöille?

Näinkö historiaa opitaan? kertoo konkreettisten ja hätkähdyttävienkin esimerkkien avulla nykyisestä historian kouluopetuksesta ja suomalaisten nuorten kyvystä omaksua historiallista ajattelua. Teoksessa pohditaan, millainen historianopetus olisi mielekästä 2020-luvun Suomessa.

Parhaimmillaan historian opiskeleminen vahvistaa kriittisiä tiedonkäsittelyvalmiuksia ja tukee nuoria valeuutisten maailmassa. Loputtomassa tapahtumavirrassa on hyvä oppia löytämään erilaisia syitä ympäröivän maailman ilmiöille ja pohtimaan niiden vaikutuksia. Kouluhistoria pitäisikin ymmärtää tärkeänä kansalaistaitona.

Sisällys

Kirjoittajat

Jukka Rantala on historiallisyhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori Helsingin yliopistossa.
Mikko Puustinen toimii historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.
Amna Khawaja tekee Helsingin yliopistossa väitöstutkimusta historian tekstitaitojen kehittymisestä ja arvioinnista yleissivistävässä koulussa.
Marko van den Berg työskentelee opettajankouluttajana sekä historian ja yhteiskuntaopin lehtorina Helsingin normaalilyseossa.
Najat Ouakrim-Soivio on tutkijana historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa.

Laita hyvä kiertämään: