Jukka Rantala, Mikko Puustinen, Amna Khawaja, Marko van den Berg & Najat Ouakrim-Soivio: Näinkö historiaa opitaan?

Mitä suomalaisilla historiantunneilla oikein tapahtuu?

Koulujen historianopetus on aina jakanut mielipiteitä: joillekin se on ollut kiehtovien tarinoiden aarreaitta, toisille taas vuosilukujen pänttäämistä. Muodostuvatko oppituntien sisällöt edelleen opettajien luennoista ja merkkitapahtumien ulkoluvusta? Onko perinteiset oppikirjat heitetty nurkkaan ja korvattu digitaalisilla sisällöillä?

Näinkö historiaa opitaan? kertoo konkreettisten ja hätkähdyttävienkin esimerkkien avulla koulujen historian-opetuksesta ja suomalaisten nuorten kyvystä historialliseen ajatteluun. Teoksessa pohditaan, millainen historianopetus olisi mielekästä 2020-luvun Suomessa.

Loputtomassa tapahtumavirrassa on hyvä oppia löytämään erilaisia syitä ympäröivän maailman ilmiöille ja harjaantua pohtimaan niiden vaikutuksia. Parhaimmillaan historian opiskeleminen vahvistaakin kriittisiä tiedonkäsittelyvalmiuksia ja tukee nuoria valeuutisten maailmassa.

Sisällys

Kirjoittajat

Jukka Rantala on historiallisyhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori Helsingin yliopistossa.
Mikko Puustinen toimii historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.
Amna Khawaja tekee Helsingin yliopistossa väitöstutkimusta historian tekstitaitojen kehittymisestä ja arvioinnista yleissivistävässä koulussa.
Marko van den Berg työskentelee opettajankouluttajana sekä historian ja yhteiskuntaopin lehtorina Helsingin normaalilyseossa.
Najat Ouakrim-Soivio on tutkijana historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa.

Laita hyvä kiertämään: