Arja Rosenholm, Suvi Salmenniemi & Marja Sorvari (toim.): Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa

Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa.aiVenäjän historiaa on kirjoitettu paljolti suurmiesten kautta, ja suurelle yleisölle ovat tuttuja Lenin ja Hruštšov, Dostojevski ja Tolstoi. Mutta miten naiset ovat vaikuttaneet Venäjällä 1700-luvulta nykypäivään?

Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa valottaa Venäjän historiaa lokakuun vallankumouksesta Pussy Riotiin, Katariina Suuren valtakaudesta Venäjän uusrikkaisiin liikenaisiin sekä kirjallisuussalongeista ja babuškojen mökeistä Kremlin kabinetteihin. Se esittelee taiteen, tieteen, uskonnon, talouselämän ja politiikan naisvaikuttajia ja kysyy, miten he ovat kulloinkin hakeneet omaa paikkaansa yhteiskunnassa ja mikä heidän kokemuksiaan yhdistää ja erottaa eri aikoina.

Yksittäisten naisten elämäntarinat sijoittuvat keskeisiä historiallisia tapahtumia vasten. Näin teos rakentaa monimuotoisen kuvan historiankirjoituksessa usein näkymättömäksi jääneistä ihmisistä ja ilmiöistä sekä samalla auttaa ymmärtämään venäläistä yhteiskuntaa ja mielenmaisemaa.

“Tyttöjen ohjauksen ja opetuksen rajoituksista huolimatta [Jekaterina Romanovna] Daškova osoitti jo varhain kiinnostusta filosofiaan ja valtionhoitoon. Naisille suunnatun ajanviete- ja ohjekirjallisuuden sijasta hän tutustui omaehtoisesti aikansa eurooppalaiseen yhteiskunta-ajatteluun, historiateoksiin ja klassiseen kirjallisuuteen. Hän päätti 13-vuotiaana omista kirjatilauksistaan eikä noudattanut niissä kotiopettajattarensa ohjeita. Häneen vaikuttivat erityisesti Voltairen, Rousseaun, Helvetiuksen, Baileyn, Montesquieun ja Boileaun teokset (…).”

Toimittajat

Arja Rosenholm on venäjän kielen ja kulttuurin professori Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusalojaan ovat venäläisen kulttuurin ja kirjallisuuden historia, venäläisten naisten kirjallisuus sekä populaarikulttuurin ja tilallisuuden ulottuvuudet.
Suvi Salmenniemi on sosiologian apulaisprofessori Turun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet venäläistä kansalaistoimintaa, sukupuolijärjestelmää ja yhteiskuntaluokkia.
Marja Sorvari on venäjän yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa, Joensuussa. Hän on tutkinut venäläisten naisten omaelämäkertoja ja nykyproosaa, Venäjän terveyskulttuuria sekä venäläisiä maahanmuuttajakirjailijoita.

Laita hyvä kiertämään: