Ilkka Niiniluodolta kirja tekniikan filosofiasta

Ilkka NiiniluotoAkateemikko tarkastelee Tekniikan filosofia -teoksessaan tekniikan historiaa, olemusta ja eettisiä kysymyksiä.

Tekniikka on läsnä kaikkialla. Se on säädellyt vahvasti kulttuurin ja yhteiskunnan kehitystä kivikirveistä tietokoneisiin ja tekoälyyn. Tekniikkaa optimisesti suhtautuvat uskovat sen kykenevän ratkaisemaan synnyttämänsä ongelmat, pessimistisen näkökulman mukaan se johtaa ihmisen, luonnon ja kulttuurin tuhoutumiseen. Ihmisten arkea vuosituhansien ajan mullistaneesta tekniikasta onkin muodostunut ihmiskunnan kohtalonkysymys.

”Molempia ääripäiden näkemyksiä voi pitää epärealistisina ja turhan mustavalkoisina. Tekniikan filosofian tulisi onnistua sijoittumaan kriittisen rakentavasti näiden vastakohtien välimaastoon: tarvitsemme tekniikan luomia mahdollisuuksia, mutta samalla tekniikkaa tulee vastuullisesti arvioida ihmisen parhaaksi ja suunnata kohti hyvää elämää,” tieteen akateemikko ja teoreettisen filosofian emeritusprofessori sanoo uutuuskirjassaan Tekniikan filosofia.

Niiniluodon teos on ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys tekniikan filosofiasta. Hän pohtii siinä eri näkökulmista tekniikan historiaa, olemusta ja etiikkaa. Höyrykone oli lähtölaukaus teolliselle ajalle, ja jälkiteollista kulutusyhteiskuntaa muokkaavat uudet vahvat teknologiat, kuten digitalisaatio ja tekoäly. Tekniikka ei kuitenkaan kehity itsestään, vaan keksijät, tuottajat ja käyttäjät ovat vastuussa siitä.

Taloudellisten etujen lisäksi huomioon olisi otettava kauneuden, turvallisuuden, ekologisen kestävyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kriteerit. Ratkaisut voidaan saavuttaa vain eri tieteenalojen yhteistyöllä, ja kokonaiskuvaa rakentavalla tekniikan filosofialla on tässä tärkeä asema.

Tilaa Tekniikan filosofia >>

Tekniikan filosofia

Laita hyvä kiertämään: