Niklas Luhmann: Ekologinen kommunikaatio

864_72_LuhmannNiklas Luhmann (1927-1998) on yhteiskuntatieteiden, etenkin globalisaatiota koskevan tutkimuksen nykyklassikoita. Ekologinen kommunikaatio tutkii modernin yhteiskunnan moniulotteista järjestystä. Kykeneekö moderni yhteiskunta järjestelmiensä avulla ottamaan vastaan ympäristöongelmien haasteen?

Luhmann lähtee liikkeelle niistä keinoista ja resursseista, joita modernilla yhteiskunnalla on käytössään. Luhmann käy läpi kaikki modernin yhteiskunnan toimintajärjestelmät oikeudesta kasvatukseen ja uskonnosta tieteeseen ja kysyy, miten ne voivat kommunikoida ympäristöongelmia koskien.

Teos on erinomainen johdatus Luhmannin ajattelutapaan. Se sopii yliopistolliseksi kurssikirjaksi ja jokaiselle modernin yhteiskunnan monitasoisesta rakenteesta kiinnostuneelle.

 

Laita hyvä kiertämään: