Martha C. Nussbaum: Talouskasvua tärkeämpää

Talouskasvun edistämistä on alettu pitää koulutuksen ensisijaisena tavoitteena ympäri maailmaa. Lasten ja nuorten kasvattaminen kriittisesti ajatteleviksi ja empaattisiksi kansalaisiksi saa vähemmän painoa.

Filosofi Martha C. Nussbaum esittää, että humanistinen sivistys on edellytys toimivalle demokratialle ja oikeudenmukaiselle maailmanjärjestykselle. Lyhytnäköinen keskittyminen aineellista hyötyä tuottaviin taitoihin jäytää edellytyksiä arvostella vallanpitäjiä. Se myös vähentää myötätuntoa syrjäytyneitä ja poikkeavia kohtaan sekä heikentää kykyä ratkaista monimutkaisia maailmanlaajuisia ongelmia. Koulutus on uudelleen kytkettävä humanistisiin tieteisiin ja taiteisiin, jotta ihmiset voisivat kasvaa oman maansa ja koko maailman demokraattisiksi kansalaisiksi.

”Nykyään julistetaan yhä yleisesti, että demokratia ja itsemääräämisoikeus ovat hyviä asioita. Samoin ylistetään sananvapautta, erilaisuuden oikeuden tunnustamista ja toisten ihmisten kunnioittamista. Näitä arvoja toistellaan juhlapuheissa, mutta liian vähän kiinnitetään huomiota siihen, mitä tarvitaan niiden siirtämiseksi elinvoimaisina tuleville sukupolville.”

”Yleissivistävää koulutusta ja taidekasvatusta tarvitaan myös talouden edistämiseen. Ne näet auttavat luomaan ilmapiirin, joka tukee vastuullista ja virkeää taloudenpitoa sekä kekseliästä tuotekehittelyä. (…) Talouskasvua tukevan koulutuksen kannattajilla on puutteellinen käsitys siitä, mitä heidän asettamiensa päämäärien saavuttamiseen tarvitaan. Tämä seikka ei kuitenkaan ole niin tärkeä kuin huoli demokratian instituutioiden horjumisesta.”

Martha C. Nussbaum (s. 1947) on professori Chicagon yliopiston filosofian laitoksella sekä oikeustieteellisessä ja teologisessa tiedekunnassa (Ernst Freud Distinguished Service Professor of Law and Ethics). Hän on ollut Suomen Akatemian akateemikko vuodesta 2000. Nussbaumin laajaan tuotantoon kuuluvat esimerkiksi seuraavat palkitut teokset: Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education (1997), Sex and Social Justice (1998) ja Hiding from Humanity: Disgust, Shame and the Law (2004).

”Nussbaum (…) antaa tärkeän panoksen kasvatuskeskusteluun. (…) On välttämätöntä, että päättäjillä ja kasvatusmaailman toimijoilla on selkeä ja perusteltu käsitys kasvatuksen ja koulutuksen päämääristä. (…) Laajasti ajatellen teos osallistuu keskusteluun siitä, minkälainen on ihmiskuvamme ja mitä hyvä inhimillinen elämä on.”
– Pauliina Remes, Helsingin yliopisto

”Tämä tärkeä ja erinomaisesti kirjoitettu teos on yhdistelmä intohimoa, tyynesti esitettyjä argumentteja ja valaisevia esimerkkejä. (…) Teos tutustuttaa lukijan usein väärinymmärrettyyn edistyksellisen kasvatuksen historiaan ja osoittaa sen merkityksen nyky-yhteiskunnassa.”
– Harry Brighouse, Wisconsinin yliopisto, Madison

“Martha C. Nuusbaum on rohkea nainen, hän asettuu selkeästi valtavirtaa vastaan. Hän kuuluu siihen harvalukuiseen joukkoon, joka sanoo ääneen, ettei keisarilla ole vaatteita.”
– Markku Laitinen, Keskipohjanmaa 21.1.2012

 

Laita hyvä kiertämään: