Markku Jahnukainen, Mira Kalalahti & Joel Kivirauma (toim.): Oma paikka haussa

Suomalainen koulutusjärjestelmä kuuluu maailman parhaiden joukkoon, ja sitä kiitetään erityisesti tasavertaisuudesta. Mutta miltä se näyttää maahanmuuttotaustaisten silmissä?

Oma paikka haussa tarkastelee koulun ja koulutuksen merkitystä maahanmuuttotaustaisten nuorten elämänkulussa. Kriittinen vaihe on siirtymä perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen: oppivelvollisuuden päättyminen asettaa kaikki nuoret suurten valintojen eteen, ja kilpailu opiskelu­paikoista on kovaa. Miten taata, että mahdollisimman moni löytäisi itselleen sopivan koulutuspolun?

Ohjaustyössä ja tukitoimissa on tärkeää huomioida, että maahanmuuttotaustaiset ovat erittäin monimuotoinen ryhmä. Asiantuntijoiden ohella teoksessa pääsevät ääneen nuoret itse. Vaikka syrjintä ja rasismi ovat vieläkin monille arkipäivää, maahanmuuttotaustaiset nuoret suhtautuvat koulutukseen kokonaisuudessaan myönteisesti ja odottavasti. Tämä on voimavara, jota ei saa jättää hyödyntämättä.

Sisällys

Toimittajat

Markku Jahnukainen, KT, on erityispedagogiikan professori Helsingin yliopistossa.
Mira Kalalahti, VTT, on kasvatus­sosiologian dosentti ja koulutuspolitikan tutkija Helsingin yliopistossa.
Joel Kivirauma, KT, on erityispedagogiikan professori emeritus Turun yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Liila Holmberg (KM) on kasvatussosiologian väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa.
Linda Maria Laaksonen (KM) on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa.
Marja-Liisa Mäkelä (KM, FM) on kasvatustieteen väitöskirjatutkija Turun yliopistossa.
Anna-Maija Niemi (KT) on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa.
Marja Peura (KM, FM) on tohtorikoulutettava Turun yliopistossa.
Minna Saarinen (KT, YTL, EO) on erityispedagogiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.
Janne Varjo (FT) on apulaisprofessori (koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimus) Helsingin yliopistossa.
Tuomas Zacheus (KT) on kasvatustieteen dosentti Turun yliopistossa.

Laita hyvä kiertämään: