Päivi Kupias & Raija Peltola: Oppiminen työssä

Miten suhtaudut oppimiseen? Osa luottaa siihen, että voi jatkuvasti oppia uutta ja kehittää taitojaan. Toiset pyrkivät ensisijaisesti turvaamaan jo hankkimaansa osaamista. Jotkut taas pelkäävät epäonnistumista niin, etteivät uskalla kokeilla uutta.

Oppiminen on parhaimmillaan luonteva osa työtä. Kenenkään puolesta ei voi oppia, vaan kaikki organisaatiossa pitää saada mukaan kehittämiseen. Oppimista kuitenkin voi ja kannattaa tukea. Kukaan ei opi tyhjiössä, vaan jokainen työryhmän jäsen vaikuttaa muiden oppimiseen.

Oppiminen työssä tarkastelee oppimista kolmen eri yrityksen näkökulmasta ja pureutuu myös ketterän oppimisen nurjaan puoleen. Nykypäivän työelämässä ihmiset pääsevät ja joutuvat oppimaan koko ajan uutta. Miten tämä tehdään tehokkaasti ja mielekkäästi? Oppiminen työssä sopii opetukseen yliopistoihin ja toisen asteen oppilaitoksiin sekä ammattikirjallisuudeksi henkilöstöammattilaisille, esimiehille, kouluttajille, kehittäjille, konsulteille ja ohjaajille.

Sisällys

Kirjoittajat

Päivi Kupias on kasvatustieteiden maisteri, työnohjaaja ja coach (PCC). Hänen erityisosaamistaan on ohjaavan ja fasilitoivan työskentelyotteen kehittäminen ja valmentaminen työyhteisöissä.

 

 

 

Raija Peltola on oikeustieteen kandidaatti, työnohjaaja ja coach (PCC). Hänen erityisosaamistaan on tukea esimiehiä ja työyhteisöjä haasteellisissa tilanteissa.

 

 

 

 

 

Laita hyvä kiertämään: