Hannu Savolainen, Risto Vilkko & Leena Vähäkylä (toim.): Oppimisen tulevaisuus

Yhteiskunta digitalisoituu ja globalisoituu. Samalla oppiminen ja oppimisympäristöt muuttuvat: koulujen rinnalle astuvat epämuodolliset sosiaaliset yhteisöt, kiinnostusryhmät ja verkostot.

Lapset ja nuoret omaksuvat merkittävän osan tiedoistaan ja taidoistaan internetin ja sosiaalisen median kautta. Tulevaisuuden lapsille on kyettävä tarjoamaan laadukas koulutusjärjestelmä ja taitoja, joita ei hetki sitten ehkä osattu edes kaivata. Tällaisia ovat esimerkiksi kriittinen medialukutaito sekä arvomaailmojen ja kulttuurien eroavaisuuksien käsittely.

Oppimisen tulevaisuus -kirjassa opetus- ja kasvatusalan asiantuntijat pohtivat tulevaisuuden koulua. Miten oppiminen muuttuu? Opitaanko kaikki pian pelien avulla? Mitä ovat oppimisvaikeuksien kulttuuriset ja yhteiskunnalliset syyt ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa? Mikä vaikutus kouluhyvinvoinnilla on tähän kaikkeen?

”Sähköisiin oppimateriaaleihin kohdistuneet aikaisemmat tutkimukset viittaavat lisäksi siihen, että oppilaat lukevat digitaalisia oppimateriaaleja eri tavalla kuin perinteisiä paperimuotoisia kirjoja. (…) Näin ollen digitaalinen oppimateriaali tulisi suunnitella eri lähtökohdista kuin lineaarinen, helposti kokonaisuutena hahmotettava paperinen oppikirja.”

”Pelillinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia nivoa oppiminen ja arviointi entistä tiiviimmin yhteen, jolloin erillisiä kokeita ja testejä ei välttämättä tarvita. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella vaikuttaa myös siltä, että pelillinen arviointi motivoi oppilaita ja vähentää testiahdistusta.”

Sisällys

Toimittajat

Hannu Savolainen, KT, on Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan professori.
Risto Vilkko, FT, on teoreettisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa ja Suomen Akatemian monitieteisen Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -ohjelman päällikkö.
Leena Vähäkylä, YTM, on Suomen Akatemian tiedottaja ja Tutkitusti-kirjasarjan päätoimittaja.

Muut kirjoittajat 

Mikko Aro, PsT, professori, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Mikael Brunila, VTK, maisteriopiskelija, projektiavustaja ja toimittaja, Helsingin yliopisto
Yrjö Engeström, FT, professori emeritus, Helsingin yliopisto
Jarkko Hautala, PsT, tutkijatohtori, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Riikka Heikkilä, PsT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Stephanie Hitztaler, PhD, tutkijatohtori, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto
Tuike Iiskala, KT, tutkija, Turku Collegium for Advanced Studies, Turun yliopisto
Laura Kanniainen, KM, väitöskirjatutkija, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Carita Kiili, KT, tutkijatohtori, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Kristian Kiili, FT, dosentti, akatemiatutkija, Tampereen teknillinen yliopisto
Riitta Kinnunen, VTL, erikoistutkija, opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto
Mikko Kurimo, TkT, professori, Aalto-yliopisto
Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti
Paavo Leppänen, PsT, professori, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Otto Loberg, YTM, väitöskirjatutkija, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Kaisa Lohvansuu, FT, tutkijatohtori, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, KT, professori, opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto
Lea Nieminen, FT, tutkimuskoordinaattori, Jyväskylän yliopisto
Tarja Pietarinen, KM, väitöskirjatutkija, opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto
Kukka Ranta, VTM, väitöskirjatutkija ja toimittaja, Helsingin yliopisto
Vesa Rantanen, YTM, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Juhana Rantavuori, FM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Ulla Richardson, FT, professori, Jyväskylän yliopisto
Katariina Salmela-Aro, PsyT, professori, Helsingin yliopisto
Marko Telenius, FM, kemian ja matematiikan lehtori, Liedon lukio
Veli-Pekka Tynkkynen, FT, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto
Marja Vauras, FT, professori, opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto
Sari Ylinen, FT, dosentti, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Eija Yli-Panula, FT, yliopistotutkija, opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto

Laita hyvä kiertämään: