Gothóni & Siirto (toim.): Pakolaisuudesta kotiin

pakolaisuudesta_kansi.inddMaailman kriisialueiden jatkuva sotatila on pakottanut miljoonat ihmiset pakenemaan kodeistaan kohti turvallisempia oloja. Samaan aikaan vastaanottavia maita piinaavat talousongelmat ja työttömyys sekä lisääntyvien terrori-iskujen pelko.

Pakolaisuuteen liittyy hyvin monimutkaisia taloudellisia, kulttuurisia ja poliittisia kysymyksiä. Asiasta joudutaan muodostamaan näkemyksiä hajanaisten tietojen pohjalta niin yhteiskunnallisella tasolla kuin yksittäisten ihmisten keskuudessakin. Tiedon puute on omiaan ruokkimaan ennakkoluuloja, väärinkäsityksiä ja vihapuhetta.

Pakolaisuudesta kotiin kokoaa yhteen pakolaisuuskysymyksen eri näkökulmia. Siinä perehdytään pakolaisuuden vaiheisiin syntyprosessista aina paikan löytymiseen uudesta kotimaasta. Erityishuomio kiinnittyy kotouttamiseen: sen onnistuminen hyödyttää sekä ihmistä itseään että vastaanottavaa maata.

Teoksessa äänen saavat paitsi auttajat myös pakolaiset itse tarinoidensa kautta. Se toimii käsikirjana pakolaisten parissa toimiville työntekijöille ja järjestöille mutta antaa ajattelemisen aiheita jokaiselle yhteiskunnan muutosvoimista kiinnostuneelle kansalaiselle. Kirjoittajat ovat tutkijoita ja käytännön pakolaistyön ammattilaisia, ja teos soveltuu hyvin myös oppikirjaksi.

”Eurooppa on pahimman pakolaiskriisin keskellä sitten toisen maailmansodan. Maailmassa on tällä hetkellä noin 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa vainon, konfliktin, yleisen turvattomuuden tai ihmisoikeusloukkauksien takia. Eurooppa on vastannut kriisiin sulkemalla rajojaan ja kiristämällä maahanmuuttopolitiikkaansa.” Laura Tarvainen

”Maasta poistettujen ihmisten turvallisuutta ei ole seurattu systemaattisesti. Tehtävä on annettu yhdenvertaisuusvaltuutetulle, mutta hänen resurssinsa tehtävän hoitamiseen ovat hyvin vähäiset. Ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet tapauksista, joissa kotimaahansa palautettu henkilö on kadonnut heti maahan saapumisen jälkeen.” Ulla Siirto & Marja-Liisa Laihia

Sisällys

Toimittajat

TT Raili Gothóni on TKI-yliopettaja Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja Helsingin yliopiston dosentti. Hänen tutkimustieteenalansa ovat diakonia ja uskontotiede. Erityiskiinnostuksen kohteina ovat uskontolukutaitoon ja dialogisuuteen liittyvät kysymykset.
VTT Ulla Siirto on yliopettaja Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Hänen opetuksensa vastuualueita ovat monikulttuurisuus, moninaisuus, turvapaikanhakijoiden vastaanottotyö ja uskontolukutaito. Asiantuntemusta hänellä on kertynyt ruohonjuuritason työstä pakolaisten ja maahanmuuttajien parissa.

Muut kirjoittajat

FT Sari Hammar on projektipäällikkö Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja tutkijatohtori Tampereen yliopistossa.
MA Saana Hansen työskentelee tohtorikoulutettavana filosofian ja yhteiskuntatieteiden laitoksella Jyväskylän yliopistossa.
FL Jari Hietaranta toimii Turun ammattikorkeakoulussa TKI-toiminnan erityisasiantuntijana.
VTM Hanna Holm työskentelee SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piirin pakolais- ja monikulttuurisuustyön suunnittelijana.
VTM Kaisa Honkala on koordinoinut Kirkon Ulkomaanavun kansainvälistä vapaaehtoistyötä ja kulttuuriorientaatiokoulutuksia. Hän on toiminut pakolaiskysymysten parissa myös Syyriassa ja Palestiinassa.
VTT Marja Katisko työskentelee tutkijana Diakonia-ammattikorkeakoulussa.
VTM, TM Eija-Riitta Kinnunen toimii kehittämisryhmän vastaavana Diakonia-ammattikorkeakoulussa.
VTM Marja-Liisa Laihia on maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvien kysymysten asiantuntija ja kouluttaja Kirkkohallituksessa.
MSc Marjo Mäkelä on yhteiskuntatieteilijä, kätilö ja sairaanhoitaja. Hän on työskennellyt pitkään maahanmuuton ja siviilikriisinhallinnan asiantuntijana erityisesti kansainvälistä suojelua koskevien kysymysten parissa Maahanmuuttovirastossa sekä YK:n ja EU:n virkamiehenä.
FM Pauliina Parhiala on kansainvälisen ACT Alliancen johtaja Genevessä.
TM, HuK Sylvia Raulo toimii Kirkon Ulkomaanavussa itäisen ja eteläisen Afrikan alueen edustajana.
OTM Laura Tarvainen valmistelee Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa väitöskirjaa pakolaisoikeudesta.
Laill. lääk., psykoterapeutti Pekka Tuomola toimii Luona Oy:n lääketieteellisenä johtajana. Hän vastaa muun muassa turvapaikanhakijoiden terveydenhuollosta.

 

 

 

 

 

 

Laita hyvä kiertämään: