Tuukka Hämäläinen & Aleksandr Manzos: Pelien äärettömät maailmat

Mielenterveys, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kuolema ja kuperkeikkoja heittävät eläimet. Peleille mikään teema ei ole vieras. Ne ovat taideteoksia, joissa on mahdollista käsitellä käytännössä mitä tahansa.

Pelien äärettömät maailmat päivittää käsitykset pelimaailmasta. Digitaalisissa peleissä tartutaan yhä useammin koko ihmiskuntaa askarruttaviin aiheisiin. Pelaaja voi joutua pohtimaan, miten suojella haurasta ekosysteemiä tai missä määrin on valmis luopumaan ihmisyydestä saavuttaakseen pelimaailman tavoitteet. Parhaimmillaan pelit murtavat kulttuurin ja kasvatuksen rakentamia muureja ihmisten väliltä ja auttavat ymmärtämään, millaiselta maailma näyttää toisen silmin.

Pelien yllättäviä teemoja esittelevät teoksessa Tuukka Hämäläinen ja Aleksandr Manzos, jotka tuntevat alan läpikotaisin. Näyttävä värikuvitus ja kiehtovat esimerkkitapaukset osoittavat pelien moninaisuuden ja saavat tarttumaan vanhoihinkin peleihin uudella innolla.

Sisällys

Kirjoittajat

Tuukka Hämäläinen on helsinkiläinen toimittaja ja kirjailija. Hän on harrastanut digitaalisia pelejä 1990-luvulta lähtien ja toiminut pelitoimittajana sekä -kriitikkona Tiltillä ja Muropaketilla.
Aleksandr Manzos on kirjoittanut digitaalisista peleistä ja toiminut Pelit-lehden avustajana kymmenen vuoden ajan. Hän on käsitellyt erityisesti pelien indiekehittäjiä ja pelihistoriaa.

Laita hyvä kiertämään: