Ilmo Massa (toim.): Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen

9789524953290Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen hahmottaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen prosessia. Teos sisältää innostavia, tutkijan arkielämästä kumpuavia virikkeitä opiskelijoille ja tutkijoille.

Aikamme ongelmat ilmastonmuutoksesta lajien häviämiseen ja yleiseen ekologiseen niukkuuteen kyseenalaistavat yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden perinteiset lähestymistavat. Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus liikkuu parhaimmillaan lähellä valtaa ja politiikkaa, joten siinä joudutaan tavanmukaista enemmän pohtimaan myös suhdetta yhteiskuntaan ja julkisuuteen.

Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen esittelee erilaisia historian, antropologian, sosiologian, viestinnän, maantieteen, politiikan tutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmäpolkuja ja näyttää, kuinka moninaisia yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen menetelmät voivat olla ja kuinka ne ovat yhteydessä yhteiskuntatieteen yleiseen menetelmäkehitykseen.

”Puhdasta luontoa ei ole oikeastaan enää missään maapallolla, vaan ihmiskäden jälki näkyy kaikkialla. Luonnon järjestelmät ovat siten muuttuneet ekososiaalisiksi järjestelmiksi. Toiseksi yhteiskuntia ei voida enää ymmärtää analysoimatta niiden perustana olevia energia- ja materiaalivirtoja. (…) yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tutkija joutuu laajentamaan näkökulmaansa tieteidenvälisiin tutkimuksiin ja luonnontieteisiin.”

Sisällys

Toimittaja

Ilmo Massa on valtiotieteiden tohtori ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen dosentti. Hän hoitaa ympäristömuutoksen ja -politiikan vastuuprofessorin tehtäviä Helsingin yliopistossa.

 

Laita hyvä kiertämään: