Immanuel Kant: Prolegomena

9789516626591Prolegomena on johdatus Immanuel Kantin pääteokseen, Puhtaan järjen kritiikkiin, ja Kant esittää siinä tiiviisti filosofiansa perusajatukset. Teoksessa tarkastellaan metafysiikan mahdollisuutta sen jälkeen, kun kriittinen filosofia on osoittanut sekä kokemuksen että spekulaation rajat.

Kant osoittaa, mille perustalle matematiikan ja luonnontieteiden on rakennuttava, hän selostaa filosofiassa toteuttamaansa “kopernikaanista käännettä” ja kiistää samalla ne väärintulkinnat, joiden mukaan hänen filosofiansa merkitsisi paluuta subjektiiviseen idealismiin.

 

 

 

 

Laita hyvä kiertämään: