Pekka Valtonen: Puolen maailman valtias

PrintEurooppa kehittyi 1500-luvulla niin nopeasti, että se jätti muut maanosat vähitellen taakseen. Eurooppalaisia siivittivät paitsi lähetystehtävä ja talouden, purjehduksen sekä tuliaseiden kehitys myös ahneus ja silkka röyhkeys. Näiden vaikutuksesta eurooppalainen valta laajeni Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.

Puolen maailman valtiaan Kaarle V:n (1500–1558) elämä Espanjan ja sen Amerikan siirtomaiden kuninkaana, Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarina sekä Alankomaiden, Napolin ja Habsburgien Itävallan perintömaiden hallitsijana kietoi hänet lähes kaikkeen, mitä Euroopassa ja osin sen ulkopuolellakin tapahtui uuden ajan alussa. Hänen elämänkaarensa tarjoaa kiintopisteen, jonka kautta voidaan ymmärtää Euroopan yhteiskunnallisten, taloudellisten ja kulttuuristen kehityskulkujen taustaa.

Puolen maailman valtias näyttää, kuinka uusi valtiokäsitys, kansallisvaltiot, uusi talousjärjestelmä, humanismi, reformaatio ja tieteiden kehitys 1500-luvun alkupuolella olivat merkittävä osa laajempaa maailmankuvan muutosta.

”Humanismin sivistykselle kirjapaino oli suorastaan välttämätön edellytys, sillä se mahdollisti paitsi ajatusten ennennäkemättömän laajan leviämisen myös yhteisen pohjan tutkimukselle. (…) Kirjapaino mahdollisti populaarin ja maallisen tietokirjallisuuden syntymisen, millä myöskin oli mullistava vaikutus maailmankuvaan.”

”Keskiajan Englannissa pappi oli saattanut todeta saarnassaan, että Jumala loi papit, ritarit ja työläiset mutta paholainen porvarit ja koronkiskojat. Uuden ajan alussa kauppiaiden ja pankkiirien demonisointi ei enää ollut mielekästä, niin näkyväksi ja vaikutusvaltaiseksi ihmisryhmäksi nämä olivat nousseet.”

”Vaikka löytöretkien välittömät tavoitteet olivat yleensä käytännöllisiä, retkiin liittyi myös älyllistä uteliaisuutta, joka yllytti kuningashuoneita jatkamaan niitä silloinkin, kun retkien tulokset eivät vastanneet odotuksia tai kun retkikuntia pahimmassa tapauksessa menetettiin myrskyävillä merillä. Uteliaisuuden vanavedessä löytöretkeilyyn tuli kuitenkin pian mukaan valloitushalu, islamilaisen maailman suuntaan myös ristiretkimieliala.”

Sisällys

Kirjoittaja

Pekka Valtonen on FT, dosentti, antropologi ja historioitsija, erikoisaloinaan Latinalaisen Amerikan historia ja kulttuurit, talousantropologia, kolonialismi ja kehitystutkimus.

Laita hyvä kiertämään: