John Dewey: Pyrkimys varmuuteen

Dewey2010_korj.inddPyrkimys varmuuteen on pragmatismin ja kasvatussosiologian uranuurtajan John Deweyn (1859-1952) avainteos. Teoksen lähtökohtana on naturalismi, jonka mukaan absoluuttisten aprioristen totuuksien etsiminen on vain rationaaliseen asuun puettua taikauskoa ja teologiaa.

Dewey tarkastelee operationaalista tiedonkäsitystään filosofian ja tieteen historian taustaa vasten. Hän myös hahmottelee, mitä tapahtuisi, jos tätä tiedonkäsitystä sovellettaisiin kaikilla elämänalueilla. Dewey esittää painavaa ja edelleenkin ajankohtaista kritiikkiä perinteisiä ajatustottumuksia kohtaan.

 

 

Laita hyvä kiertämään: