Pauliina Raento: Kuuba: maa, kansa, yhteiskunta

Teos selvittää kuubalaisen yhteiskunnan värikkäitä vaiheita Kolumbuksen ajoista nykypäivään. Kuinka geopolitiikan ja maailmantalouden käänteet ovat ohjanneet Kuuban kehitystä? Tarkastelun ytimessä ovat nyky-Kuubassa polttavat aiheet: geopoliittiset, ideologiset ja aluepoliittiset ristiriidat, talouden perustan siirtyminen sokerista matkailuun, uskonnon uusi asema sekä koulutus. Teos tarjoaa välineet maassa etenevän yhteiskunnallisen muutoksen ymmärtämiseksi. Ajankohtaista asiaa havainnollistavat ainutkertaiset valokuvat ja kartat.

Kirja on ensimmäinen suomenkielinen tutkimukseen perustuva teos Kuubasta. Monitieteisen, asiayhteyksiä korostavan otteensa ja laajan lähdepohjansa ansiosta se sopii yliopisto-opintojen oppikirjaksi monilla yhteiskuntatieteiden aloilla. Se tarjoaa arvokasta tietoa yleistajuisessa muodossa niin tutkijoille, toimittajille kuin laajalle yleisöllekin.

Sisältö

Johdanto: muutos ja sen tutkiminen: ”Pitää tuntea Kuuba” • Lähteiden lajit ja luotettavuus • Seitsemän ajankohtaista teemaa

1. Luonto: resurssi ja riski: Luonnonolot ja resurssit • Ruoantuotannon vaikeus • Matkailun voimavara • Luonto riskinä

2. Valtio ja poliittinen maisema: Suurvaltariippuvuudesta toiseen • Kylmän sodan jälkeen • Vallanjako poliittisessa järjestelmässä • Kolmas peruspilari • Rajoitettu ilmaisunvapaus • Tiedonvälityksen aatteellinen tehtävä • Propaganda poliittisessa maisemassa

3. Väestö, alueet ja valta: Ensimmäiset kaupungit: Karibian keskus • Itsenäisyyssodista tasavaltaan • Vallankumouksen aluepolitiikka • Makrotalouden ja hallinnan rakenteet • Demografia: saavutus ja haaste • Maastamuutto

4. Sokerin suhdanteet: Ensimmäisestä kylvöstä keskitettyyn tuotantoon • Ulkomaisten suuryritysten ohjaus • Maauudistuksesta riippuvuuteen ja tehottomuuteen • Sokerin uusi aika • Maatalouden rakennemuutos

5. Matkailu talouden veturina: Paheen kultakaudet • Matka massaturismiin • Turismi, työ ja koulutus • Ulkomaalaiset turistit suosikkeineen • Solidaarisuusmatkat, 2.0 • Kolikon kääntöpuolia

6. Uskontojen kirjo: Kohti monimuotoisuutta • Ateistinen vallankumous ja katolinen kirkko • Uskonnollisuuden paluu • Elpyvä vähemmistö • Santerían uusi talous • Valtion ja uskonnon liitto

7. Koulutus: vallankumouksen ylpeys: Koulutus identiteetin perustana • Lukutaito yhdistää kansan • Kohti kansallista koulutusjärjestelmää • Talouskriisin seuraukset • Alakoulun arki • Koulu kansalaiskasvattajana

Lopuksi: tästä päivästä huomiseen

Pauliina Raento on kulttuurimaantieteen professori Helsingin yliopistossa. Hän on erikoistunut politiikan, kulttuurin ja vapaa-ajan tutkimukseen.

Laita hyvä kiertämään: