Pauliina Raento (toim.): Rahapelaaminen Suomessa

Lauantai-iltaisin klo 20.45 suuri osa suomalaisista kokoontuu television ääreen rahapelirituaaliin. Pelit ovat läsnä arjessa ja vapaa-ajassa, ja rahapelaaminen on tärkeä osa politiikkaa, talou­tta ja kul­ttuuria.

Pelaamisella on suuri merkitys suomalaisen yhteiskunnan peruspalveluiden rahoi­ttamisessa. Markkinoiden globaali muutos ja internet ovat kuitenkin mullistaneet rahapelien lainsäädännön ja kul­ttuurin myös Suomessa.

Mitä rahapelaamisesta on syytä ymmärtää 2000-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa? Mitä tulisi tutkia ja millaisin välinein? Monipuolisiin aineistoihin perustuva teos laajentaa peliongelmiin ja rahapelimarkkinoiden sääntelyyn keski­ttynyttä keskustelua yhteiskunnallisesti ja kul­ttuurisesti analyyttisemmaksi. Uusi monitieteinen tutkimustieto palvelee alan asiantuntijoita kansalaisjärjestöissä, yrityksissä, hallinnossa ja hoitotyössä. Teoksen näy­ttävä kuvaliite ja suomalaisen rahapelaamisen kronologia havainnollistavat suomalaisen rahapelaamisen historiaa ja muutosta.

Teoksen toimi­ttaja Pauliina Raento työskentelee Pelitoiminnan tutkimussäätiön tutkimusjohtajana ja on vapaalla kul­ttuurimaantieteen professorin tehtävästään Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut ja toimittanut useita teoksia (mm. Kuuba, 2011). Teoksen muut kirjoittajat ovat Perpetual Crentsil, Lassi Härmälä, Jukka Jouhki, Johanna Järvinen-Tassopoulos, Matias Karekallas, Jani Kinnunen, Mia Korpiola, Riitta Matilainen, Heikki Mikkeli, Frans Mäyrä, Arttu Paarlahti , Jussi Sallila ja Tuukka Tammi.

”[K]eskiaikaa luonnehtivat kohtalonusko ja käsitys onnen vaihtelevuudesta. Rouva Fortunaa, onnen henkilöitymää, pidettiin yleisesti oikullisena (…). Kohtalon, onnen ja pelaamisen yhteys on selvä. Esimerkiksi useassa germaanisessa kielessä kohtaloa ja arpaa tarkoittava sana on sama: englanniksi lot, ruotsiksi lott tai saksaksi Los.” (Mia Korpiola & Jussi Sallila)

”Tutkittu peluri varoi tarkasti kertomasta sivutoimestaan päätoimensa työyhteisölle eikä mielellään pukeutunut nettipokeripalvelusta saamaansa mainosteepaitaan. Virtuaalisessa pokeripöydässä hän ei kuitenkaan ajatellut moraalisia kysymyksiä, vaan keskittyi vastustajiensa voittamiseen ja siten erkani muusta arjestaan. Pelimaailmassa vallitsivat toiset säännöt kuin sitä monimutkaisemmassa yhteiskunnassa ja arjessa: pelissä joko voitettiin tai hävittiin.”  (Perpetual Crentsil & Jukka Jouhki)

”[P]oliittinen ilmapiiri on ristiriitainen suhteessa rahapelaamiseen: yhtäältä korostetaan suomalaisten monopoliyhtiöiden ’hyviä tarkoituksia’ ja julkisia palveluja rahoittavaa toimintaa, mutta toisaalta huolehditaan rahapelaamisen aiheuttamista haitoista. Samalla rahapelaamisen sääntely ja rahapeliyritysten kilpailuympäristö Euroopassa ja koko maailmassa muuttuu nopeasti.”  (Arttu Paarlahti)

”[V]äitämme myös, että paikan ja ajan merkityksettömyyttä internet-pelaamisen aikakaudella on suuresti liioiteltu. Yksittäisen pelaajan valinnanvapaus on toki lisääntynyt ja hänen toimintansa piiri voi olla globaali ja uudella tavalla henkilökohtainen kellonajasta riippumatta, mikä on vaatinut liiketoiminnallisten ajattelutapojen ja ratkaisujen remonttia. Yksilötason yhdistäminen paikallisiin, alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin toimintaympäristöihin paljastaa kuitenkin pelitoiminnan monimutkaisia rakenteellisia sidonnaisuuksia, joita on vaikea irrottaa kulloinkin merkityksellisestä ajasta, tilasta ja sen ulottuvuuksista.” (Pauliina Raento & Lassi Härmälä)

Laita hyvä kiertämään: