Raimo Lindh & Hanna-Maija Sinkkonen: Koulusta selviytyminen

9789515707086Toimiva opetus edellyttää muutakin kuin oppilaiden käyttäytymisen kontrolloimista. Käyttäytymisen ohjaamisen taidot ovat opettajalle tarpeellisia, mutta ne eivät yksinään riitä hyvän opettamisen perustaksi. Ensivaikutelma käytösongelmasta voi myös olla harhaanjohtava. Kun opetusta ja oppimista haittaava ongelma ilmenee, tulisikin huolellisesti analysoida mistä on kyse ennen kuin ryhdytään toimiin häiriön vähentämiseksi. Luokan toimivuus ja työrauha voivat joskus olla vain näennäisiä ja johtuvat voimakkaasta käyttäytymisen kontrollista, joka puolestaan vaikeuttaa oppimista.

Koulusta selviytyminen kuvailee sopeutumisen ja sopeuttamisen ilmiöitä, joita opettaja ja kasvattaja kohtaavat työssään. Lähtökohtana on pedagoginen lähestymistapa, joka on opettajan ainoa ammatillinen erityistaito. Oppikirja on tarkoitettu oppilaitosten erityispedagogiikan opettajille ja opiskelijoille ja alan asiantuntijoille.

Raimo Lindh (KT) on toiminut erityispedagogiikan yliopistonlehtorina luokan- ja erityisopettajankoulutuksessa Helsingin yliopistossa sekä mm. sopeutumisongelmaisten oppilaiden erityisluokan opettajana Suomessa ja Yhdysvalloissa. Hän on kehittänyt mielikuvaoppimisen pedagogiikkaa koulun yleis- ja erityisopetuksen, korkeakouluopetuksen ja yritysten koulutustarpeisiin.
Hanna-Maija Sinkkonen (KT) toimii erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän on toiminut luokanopettajana ja sopeutumisongelmaisten oppilaiden erityisluokanopettajana sekä Helsingin opetusviraston pedagogisena yhteyshenkilönä.

Laita hyvä kiertämään: