Esa Ranta, Hannu Rita & Jari Kouki: Biometria (10. painos)

Merkittävä osa luonnontutkijan näkemyksistä perustuu — teorian ohella — otoksiin. Niihin väistämättä sisältyvää epävarmuutta voidaan hallita biometrisin menetelmin, joiden tuntemus onkin ekologin keskeisimpiä taitoja. Tietojenkäsittelyn tarjoamat tilastollisen laskennan apuvälineet ovat kehittyneitä.

Niiden käyttö on toisinaan liiankin helppoa: analyysien toimivuuden takaavat oletukset jäävät helposti tarkistamatta ja tulosten tulkinta on tehotonta, jopa virheellistä. Tässä biometrian oppikirjassa perehdytään kunkin tilastollisen menetelmän taustalla olevaan ajattelutapaan. Menetelmien soveltamista selvitetään lukuisin havainnollisin esimerkein.

Kirja on tarkoitettu ensi sijassa korkeakoulutasoisen opetuksen ja tutkimustyön apuvälineeksi. Muun muassa biologian ja maa- ja metsätieteiden opiskelijoille sekä tutkijoille teos on tärkeä oppi- ja käsikirja.

Nyt saatavana oleva laitos on sisällöltään sama kuin vuonna 1991 ilmestynyt kolmas painos.

Laita hyvä kiertämään: