Suvi Keskinen, Minna Seikkula & Faith Mkwesha (toim.): Rasismi, valta ja vastarinta (4/2021)

Jokapäiväinen rasismi on usein hienovaraista eikä tyrmistyttävää. Moni ei edes ymmärrä käytöstään rasistiseksi.

Rasismi läpäisee suomalaisen yhteiskunnan arkisena ja kokemuksellisena ilmiönä, mutta se on samalla institutionaalinen ja rakenteisiin liittyvä ongelma. Black Lives Matter -liike on herättänyt keskustelua myös meillä ja osoittanut, että moni kaipaa nimenomaan suomalaiseen ympäristöön sovitettua ja tutkimukseen perustuvaa tietoa. Kuka rasismista voi tai saa puhua?

Rasismi, valta ja vastarinta esittelee suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyvää rasismia ja koloniaalisuutta sekä niiden globaaleja kytköksiä. Arkipäiväiset esimerkit yläkoulun TET-harjoittelusta poliisin toimintaan ovat silmiä avaavia. Teos kyseenalaistaa suomalaisuuden rodullistavat määrittelyt ja historiattoman ymmärryksen rasismista sekä tekee näkyväksi rasisminvastaista toimintaa. Teos antaa äänen eri tavoin rodullistetuille tutkijoille ja kansalaisaktivisteille sekä tarjoaa työkaluja antirasistiseen toimintaan.

Toimittajat

Suvi Keskinen, YTT, on etnisten suhteiden professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii rasismia median, politiikan ja hyvinvointivaltion käytännöissä sekä rasisminvastaisia kansalaisliikkeitä.
Minna Seikkula, FM, on tutkija ja tuntiopettaja Helsingin yliopistossa. Hän tutkimuksensa keskittyy rasisminvastaisuuteen ja siirtolaisten oikeuksiin sekä näitä kysymyksiä esiin nostavaan aktivismiin.
Faith Mkwesha, FT, on Helsingin yliopistossa työskentelevä tutkija ja luennoitsija, jonka erityisalana on kirjallisuuden, kulttuurin ja Afrikan tutkimus. Hän tutkii näitä aiheita dekoloniaalista, postkoloniaalista ja mustan feminismin näkökulmista.

Laita hyvä kiertämään: