Lauri Rauhala: Henkinen ihminen

9789524950916Psykologi, filosofian tohtori Lauri Rauhala (1914–2016) teki filosofisen elämäntyönsä eksistentiaalisen fenomenologian parissa. Sen tärkeimmät analyysin kohteet ovat inhimillinen kokemus ja merkityksen ongelma. Rauhalan mukaan ihminen eroaa laadullisesti esine- ja konemaailmasta: inhimillisen olemassaolon perusrakenteet ovat henkisiä.

Henkinen ihminen -yhteisnide sisältää Lauri Rauhalan kirjallisen tuotannon tärkeät teokset Henkinen ihmisessä ja Ihmisen ainutlaatuisuus. Teos sisältää Lauri Rauhalan tekstien lisäksi filosofi Jussi Backmanin laatiman johdatuksen Rauhalan ajatteluun. Henkinen ihminen on myös kunnianosoitus Lauri Rauhalan elämäntyölle ihmisen ainutlaatuisuuden ajattelijana.

“Persoona on ainutkertainen. Häntä ei voida tutkia eikä käsitellä esineenä eikä välineenä. Hänen olemassaololleen tunnustetaan integriteetti eli hänen yksilöllisyytensä ja yksityisyytensä loukkaamattomuus. Hän on vapaa valitsemaan ja juuri siksi vastuullinen. Hän on henkinen olento, tai toisella tavalla ilmaisten, hän tulee persoonaksi lähinnä juuri siksi, että hänessä toimii henkinen kapasiteetti.” (Lauri Rauhala)

“Lauri Rauhala on suomalaisessa tiedemaailmassa ainutlaatuinen, ehkä peräti ainutkertainen ilmiö. Harva on ollut siinä mukana yhtä pitkään – Rauhala on tavalla tai toisella osallistunut koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan – ja yhtä korkeaan ikään saakka. Vielä harvempi on tehnyt yhtä omaehtoista työtä suhteessa tieteenalojensa vallitseviin paradigmoihin – maamme akateemisissa piireissä vallitsee jo niiden rajallisesta koosta johtuen usein voimakas yhdenmukaisuuden paine. Ani harva, jos kukaan, on kantanut tieteellisen vastarannan kiisken roolin yhtä määrätietoisen kohteliaalla, suopean avarakatseisella ja väsymättömän keskustelunhaluisella tavalla kuin emeritusprofessori Rauhala.” (Jussi Backman)

Arviot

“Olen lukenut kaikki Lauri Rauhalan kirjat ja odotan hänen uutta teostaan Henkinen ihminen. Rauhala on ja on ollut pitkään yksi Suomen tärkeimpiä ajattelijoita, joka on valitettavasti jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. Hänen keskeinen teemansa, ihmiskäsitys ja mitä ymmättämme ihmisenä olemisella, olisi hyvä haaste aikamme pinnallisuudelle.”
— Alpo Suhonen, Helsingin Sanomat 18.1.2009 (Mitä kevään uutuuskirjoja odotat?)

Laita hyvä kiertämään: