Tapio Raunio & Matti Wiberg (toim.): Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla

Eduskunta_200Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla osoittaa eduskunnan kehittyneen monin tavoin eläväksi ja kiinnostavaksi instituutioksi. Kenellä eduskunnassa on valtaa? Miten kansalaiset arvioivat eduskuntaa? Mitä valiokunnat tekevät, mikä on puolueiden rooli ja mihin täysistuntoja tarvitaan?

Eduskunnan asema Suomen politiikassa on vahvistunut. Miten eduskunnan muuttunut rooli heijastuu kansanedustajien arkeen?

Eduskunta on tarpeellinen ja yleissivistävä tietopaketti kaikille Suomen yhteiskunnasta ja politiikasta kiinnostuneille. Se soveltuu myös oppimateriaaliksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Kirjoittajat

Tapio Raunio on valtio-opin professori Tampereen yliopistossa. Hän tutkii edustuksellisen demokratian toimivuutta Euroopassa, keskittyen erityisesti parlamenttien ja puolueiden roolin tarkasteluun niin kansallisella kuin EU:n tasolla.
Matti Wiberg on valtio-opin professori Turun yliopistossa. Hän johtaa eurooppalaisten parlamenttitutkijoiden pysyvää komiteaa. Wiberg on julkaissut lukuisia kirjoja politiikasta.

”Ministerit eivät likimainkaan aina anna täydellisiä vastauksia. On ilmeisesti pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että ministerit eivät anna niin tyhjentävää vastausta kuin voisivat tai kuin kysyjä toivoisi. (…) Ministereillä on joukko erilaisia tekniikoita, joilla he voivat peittää mahdollisimman paljon syyllistymättä kuitenkaan valheeseen. Yleisimmin käytetään seuraavia keinoja:

(1) kieltäydytään kokonaan vastaamasta;
(2) vastataan vain osittain;
(3) vastataan irrelevantilla tavalla;
(4) vastataan harhaanjohtavalla tavalla;
(5) vastataan tavalla, jota vastauksen saajat eivät käsitä;
(6) toistetaan esitetty reaktio tavalla, jota ei alun perinkään hyväksytty;
(7) vastataan monimielisellä tavalla.

– Ministerit vastaavat usein monimielisellä tavalla. Tähän on erinomaisia strategisia syitä: poliitikkojen kannattaa olla epämääräisiä. On vaarallista sitoa käsiään, kun tavoitteet ovat epäselviä ja keinot niihin pääsemiseksi epäluotettavia. Usein ministerin kannalta on suorastaan irrationaalista olla relevantti ja täsmällinen. Selkeästä vastauksesta joku aina suuttuu, eikä ole varmaa, että yksikään ilahtuu (…).”

Sisällysluettelo_Eduskunta

Laita hyvä kiertämään: