Ilona Reiners, Anita Seppä & Jyri Vuorinen (toim.): Estetiikan klassikot I

Estetiikan_klassikot_I_2016.aiEstetiikan klassikot I  on ensimmäinen suomenkielinen estetiikan tekstikokoelma, joka kokoaa yksiin kansiin kauneutta, esteettistä arvoa ja taidetta koskevia kirjoituksia. Teos esittelee tärkeimmät estetiikan kiistanaiheet ja ristivalottaa filosofisen estetiikan ongelmia –  esimerkiksi kauneuden määritelmää sekä kysymystä taiteen ja todellisuuden suhteesta, jonka eri ajattelijat ja koulukunnat ymmärtävät hyvinkin eri tavoin.

Estetiikan klassikot I sisältää klassiset tekstit antiikin, keskiajan, renessanssin, valistuksen, romantiikan sekä varhaismodernin ajalta. Aikakausien jaksot alkavat suomalaisten asiantuntijoiden laatimilla esittelyillä, jotka suhteuttavat tekstit kulloiseenkin aikakauteen.

Mukana ovat seuraavat kirjoittajat: Homeros, Platon, Aristoteles, Horatius, Pseudo-Longinos, Plotinos, Raamattu, Quintus Septimius Florens Tertullianus, Aurelius Augustinus, Aurelius Augustinus, Johannes Damaskolainen, Bonaventura, Tuomas Akvinolainen, Tuomas Akvinolainen, Leon Battista Alberti, Giorgio Vasari, Marsilio Ficino, Michel de Montaigne, Jussi Kotkavirta, Alexander Gottlieb Baumgarten, Alexander Gottlieb Baumgarten, Johann Joachim Winckelmann, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Schiller, Friedrich Schelling, Friedrich Schlegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Johan Wolfgang von Goethe, Jean le Rond d’Alembert, Charles Batteux, Archibald Alison, Thomas Reid, Mary Wollstonecraft, Edmund Burke, David Hume, Immanuel Kant, Olindes Rodrigues, Théophile Gautier, Karl Marx ja Friedrich Engels, John Ruskin, Hippolyte Taine, Émile Zola, Charles Baudelaire, Oscar Wilde, Stéphane Mallarmé, Bernard Bosanquet, Friedrich Nietzsche ja Leo Tolstoi.

Sisällys

Esipuhe

Antiikki
10 Antiikin estetiikka · Oiva Kuisma
25 Odysseia · Homeros
26 Valtio · Platon
40 Runousoppi · Aristoteles
60 Runotaide · Horatius
72 Ylevästä · Pseudo-Longinos
80 Kauneudesta · Plotinos

Kristillinen antiikki ja keskiaika
90 Kristillisen antiikin ja keskiajan estetiikka · Oiva Kuisma
104 Raamattu
107 Julkisista näytännöistä · Tertullianus
118 Tunnustukset · Aurelius Augustinus
123 Jumalan valtio · Aurelius Augustinus
131 Ikoneista · Johannes Damaskolainen
143 Sielun matka Jumalaan · Bonaventura
154 Summa theologiae · Tuomas Akvinolainen
158 Apostolisen uskontunnustuksen selitys · Tuomas Akvinolainen

Renessanssi
170 Renessanssin estetiikka · Oiva Kuisma
181 Maalaustaiteesta · Leon Battista Alberti
192 Rakkaudesta · Marsilio Ficino
205 Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon · Giorgio Vasari
213 Esseitä I–III · Michel de Montaigne

Valistus ja romantiikka
225 Valistuksen ja romantiikan estetiikka · Jussi Kotkavirta
246 Filosofisia pohdintoja runoudesta · Alexander Gottlieb Baumgarten
248 Estetiikka · Alexander Gottlieb Baumgarten
251 Kaunotaitoja yhdistävästä periaatteesta · Charles Batteux
254 Tutkielma taiteista ja tieteistä · Jean-Jacques Rousseau
263 Ajatuksia kreikkalaisten teosten jäljittelystä ·

Johann Joachim Winckelmann
270 Mietteitä filosofian käytöstä ja väärinkäytöstä makukysymyksissä · Jean le Rond d’Alembert
278 Maun standardista · David Hume
294 Johdatus makuun · Edmund Burke
307 Saksalaisesta rakennustaiteesta · Johan Wolfgang von Goethe
314 Kauneudesta · Thomas Reid
325 Ylevyyden ja kauneuden tunteiden luonteesta · Archibald Alison
333 Arvostelukyvyn kritiikki · Immanuel Kant
349 Esteettisestä kasvatuksesta · Friedrich Schiller
360 Huomautuksia maalaustaiteesta · Denis Diderot
371 Runoudesta ja luonnonkauneuden nautinnollisuudesta · Mary Wollstonecraft
376 Saksalaisen idealismin vanhin ohjelmaluonnos · Georg Wilhelm Friedrich Hegel
378 Puhe mytologiasta · Friedrich Schlegel
387 Taiteen filosofia · Friedrich Schelling
396 Luennot estetiikasta · Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Moderni
407 1800-luvun moderni estetiikka · Ilona Reiners, Anita Seppä ja Jyri Vuorinen
424 Taiteilija, oppinut ja tehtailija · Olinde Rodrigues
431 Mademoiselle de Maupin · Théophile Gautier
440 Taiteen tehtävä · John Ruskin
447 Taiteesta · Karl Marx ja Friedrich Engels
457 Modernin elämän maalari · Charles Baudelaire
470 Taiteen filosofia · Hippolyte Taine
480 Tragedian synty · Friedrich Nietzsche
492 Naturalismi ja teatteri · Émile Zola
501 Säkeen kriisi · Stéphane Mallarmé
509 Valehtelun rappio · Oscar Wilde
517 Esteettisen historia · Bernard Bosanquet
522 Mitä on taide? · Leo Tolstoi

534 Suomennosten lähteet
537 Henkilöhakemisto
540 Asiahakemisto

Esipuheesta

“Käsillä oleva estetiikan lukemisto on ensimmäinen suomenkielinen tekstikokoelma, joka kokoaa yksiin kansiin keskeisimmät esteettisiä arvoja ja taidetta koskevat kirjoitukset antiikista 1800-luvun lopulle.

Teos koostuu klassikkoteksteistä, joista vain osa on aiemmin suomennettu. Mukana on myös uusia suomennoksia jo vanhentuneista käännöksistä sekä muutamia aiemmin ilmestyneitä suomennoksia, joita on paranneltu yhteistyössä kääntäjien tai heidän perikuntiensa kanssa.

Tekstien valikoiminen on ollut pitkä ja ajoittain kivuliaskin prosessi. Pois on jouduttu jättämään monia kiinnostavia kirjoituksia, jopa kokonaisia koulukuntia. Ensyklopedisen sillisalaatin sijasta olemme halunneet koota teoksen, joka avaa laajahkojen tekstiotosten avulla filosofisen estetiikan keskeisimmät kiistanaiheet ja ristivalottaa alan tärkeimpiä kysymyksiä – esimerkiksi kauneuden määritelmää sekä taiteen monitulkintaista suhdetta totuuteen, moraaliin ja yhteiskuntaan.

Teos on jaoteltu aikakausittain viiteen osaan: antiikkiin, kristilliseen antiikkiin ja keskiaikaan, renessanssiin, valistukseen ja romantiikkaan sekä tässä 1800-luvulle rajautuvaan moderniin. Jokainen osa alkaa asiantuntijaesittelyllä. Antiikin, keskiajan ja renessanssin esteettisiä kysymyksiä pohtii kirjan alkupuolella dosentti Oiva Kuisma. Valistuksen ja romantiikan estetiikkaa esittelee dosentti Jussi Kotkavirta ja 1800-luvun modernia estetiikkaa antologian toimittajat FT Ilona Reiners, dosentti
Anita Seppä ja dosentti Jyri Vuorinen.”

Laita hyvä kiertämään: