Tapio Raunio & Juho Saari (toim.): Reunalla vai ytimessä?

9789524954280Mielikuva Suomesta EU:n mallioppilaana sai kolauksen vuonna 2011. Tuolloin eurokriisi vavisutti myös Suomen sisäpolitiikkaa ja maan poliittinen johto asettui vastustamaan unionin kantaa. Miksi kiinnostus ulkomailla Suomea kohtaan kuitenkin jäi tuohon episodiin?

Reunalla vai ytimessä? osoittaa, että Suomen EU-politiikan peruslinja ei ole muuttunut viime vuosina, sillä arkisessa työssä Suomi on yhä tunnollinen ja pragmaattinen jäsenvaltio. Itse asiassa maan politiikka on lähes yksinomaan unionin aloitteisiin reagoimista.

Teoksessa kerrotaan, että vaikka yleisen uutisoinnin perusteella voisi luulla toisin, suomalaisten tuki integraatiolle ja eurolle on edelleen vankkaa. Suomi on onnistunut varsin hyvin saavuttamaan tavoitteitaan Brysselin neuvotteluissa, ja maatalouden elinvoimaisuudelle EU-jäsenyys toimii parhaana vakuutuksena.

Vaikka kansallinen konsensus on Suomessa joutunut väistymään, syvällistä keskustelua integraation tulevaisuudesta tai kansallisen EU-politiikan painopisteistä ei tunnuta saavan aikaiseksi.

Teos julkaistaan yhteistyössä ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen kanssa. Senvoi tilata ilmaiseksi ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotuksesta.

Sisällys

Toimittajat

Tapio Raunio on valtio-opin professori Tampereen yliopistossa. Hän on kiinnostunut edustuksellisen demokratian toimivuudesta Euroopassa ja tutkinut erityisesti puolueiden ja parlamenttien roolia sekä integraation vaikutusta kansalliseen politiikkaan.
Juho Saari on sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Tampereen yliopistossa. Hän on kiinnostunut sisämarkkinoiden ja hyvinvointivaltioiden välisestä vuorovaikutuksesta sekä talouspoliittisen ohjauksen sosiaali- ja terveyspoliittisista vaikutuksista.

Muut kirjoittajat

Maria Bäck, VTT, valtio-opin yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Jaakko Kiander, VTT, kansantaloustieteen dosentti ja eläkeyhtiö Ilmarisen johtaja
Ilkka P. Laurila, MMT, kehitysjohtaja, Luonnonvarakeskus
Mikko Mattila, VTT, yleisen valtio-opin professori, Helsingin yliopisto
Jyrki Niemi, MMT, maatalouspolitiikan professori, Luonnonvarakeskus
Risto Niemikari, YTM, valtio-opin tohtoriopiskelija, Tampereen yliopisto
Hanna Ojanen, VTT, dosentti, Jean Monnet -professori, Tampereen yliopisto
Kristi Raik, VTT, kansainvälisen politiikan dosentti ja vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti
Rauno Sairinen, VTT, ympäristöpolitiikan professori, Itä-Suomen yliopisto
Tuula Teräväinen, VTT, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto

 

Laita hyvä kiertämään: