Riitta Hari ym.: Ihmisen mieli

9789524953481Ihmisen mieli on yhä suuri arvoitus, vaikka sitä tutkitaan yhä useammilla tavoilla ja erilaisista näkökulmista. Mielellä on monia puolia: se on ajattelua, havaintoja, päätöksentekoa, kokemuksia, tunteita ja vuorovaikutusta ympäröivän maailman ja muiden ihmisten kanssa.

Miten mieli toimii? Voimmeko selittää rakastumista, empatiaa, muistamista tai vaikkapa alkoholismia aivotapahtumilla? Miksi mieli järkkyy, ja miten sitä voi korjata? Entä miten voimme ymmärtää toisiamme ja maailmaa erilaisuudestamme huolimatta?

Ihmisen mieli on kiehtova sukellus aiheeseen, joka on jokaiselle läheinen mutta silti tuntematon. Teoksessa luodaan ihmismielen toiminnasta kokonaiskuva aivotutkimuksen, psykiatrian, psykologian, filosofian, uskonto- ja yhteiskuntatieteen ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Näin ylitetään ennakkoluulottomasti tieteiden rajat.

“Kiistaton esimerkki mielellisestä oliosta on normaali aikuinen ihminen. Mielen toimintojen, kykyjen ja ominaisuuksien alustava luettelo kuvaakin pitkälti täysikasvuisen ihmisen mieltä. Mutta millainen mieli on vastasyntyneellä lapsella? Entä erilaisilla eläimillä? Millainen mieli voisi olla koneilla?”

“Keholla on suuri merkitys mielen toiminnalle. Evoluution aikana keskushermosto on syntynyt vain itsestään liikkuville eliöille, ei esimerkiksi puille tai kukkasille. Monien uskontojen opetusten ja kansanomaisten uskomusten mukaisesta pelkästään spirituaalisesta, ilman kehoa esiintyvästä mielestä ei ole tieteellistä näyttöä (…)”

Sisällys

Kirjoittajat

Riitta Hari on kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri, Aalto-yliopiston systeemisen neurotieteen ja aivokuvantamisen professori ja akateemikko.
Jaakko Järvinen on biologi ja Swinburne University of Technologyn biotieteiden lehtori.
Johannes Lehtonen on psykiatrian erikoislääkäri ja Itä-Suomen yliopiston psykiatrian emeritusprofessori.
Kirsti Lonka on psykologi ja Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori.
Anssi Peräkylä on sosiologi ja Helsingin yliopiston sosiologian professori.
Ilkka Pyysiäinen on uskontotieteilijä ja Helsingin yliopiston uskontotieteen dosentti. Hänen erityiskiinnostuksensa on evolutiivis-kognitiivinen uskontotiede.
Stephan Salenius on psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, Helsingin yliopiston neurofysiologian dosentti ja vanhempi lääketieteellinen asiantuntija (Lundbeck A/S).
Mikko Sams on psykologi ja Aalto-yliopiston kognitiivisen neurotieteen professori.
Petri Ylikoski on tieteenfilosofi ja Helsingin yliopiston tieteen ja teknologian tutkimuksen professori.

Laita hyvä kiertämään: