Henrik Rydenfelt & Heikki A. Kovalainen (toim.): Mitä on filosofia?

Mitä on filosofia? tarkastelee filosofian luonnetta, perusteita ja asemaa. Millaisia asioita filosofia tutkii? Onko filosofian tehtävä esittää kysymyksiä vai tarjota vastauksia? Onko filosofisiin ongelmiin mahdollista löytää ratkaisuja, ja miksi filosofiaa ylipäänsä tulisi harjoittaa?

Teoksessa pohditaan filosofian suhdetta ihmisenä olemisen kysymyksiin, yhteiskuntaan ja maailmaan. Lisäksi tarkastellaan nykyfilosofian suhdetta omaan perinteeseensä, filosofian historiaan. Mitä annettavaa filosofialla on arkipäivän eettisten ongelmien kanssa kamppailevalle ja omaa paikkaansa maailmassa aprikoivalle nykyihmiselle?

Mitä on filosofia? tarjoaa uusia näkökulmia filosofian peruskysymyksiin. Teos on kiehtovaa ja ajatuksia herättävää luettavaa kaikille filosofiasta kiinnostuneille. Kirjoittajat ovat suomalaisia eturivin filosofeja.

”2000-luvun alussa, silloin kun alettiin puhua teknokuplasta, vietin yhden lukukauden Los Angelesissa. Kaupunkiin saavuttuani asuin hotellissa ja etsin asuntoa hieman erikoisesti ilman autoa, ja vuokraisännäkseni sitten muodostunut mies kyyti minua muutamille mahdollisille kohteille. Kerroin hänelle olevani ammatti­filosofi, mutta aina silloin tällöin haaveilevani siitä, että tekisin joskus oikeaa työtä, ”real work”. Tämä ilmaus oli sijoitusasuntoja velaksi pitävälle […] puolalaismiehelle tällaisessa yhteydessä aivan outo.” (Mikko Yrjönsuuri, Filosofinen työ yhteiskunnassa)

Toimittajat

Henrik Rydenfelt, FM, on tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa.
Heikki A. Kovalainen, FM, toimii tutkijana Tampereen yliopiston filosofian laitoksella.

Laita hyvä kiertämään: