Juho Saari (toim.): Hyvinvointi

Hyvinvointi on yksi yhteiskuntatieteiden, -filosofian ja -politiikan avainkäsitteistä. Tässä teoksessa kartoitetaan hyvinvointitutkimuksen perusteita, perehdytään sen eri suuntauksiin, niiden historioihin sekä alan nykytilaan.

Tarkastelun kohteena ovat muun muassa hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen kehityksen mittaamisen tavat, hyvinvoinnin hyvät ja huonot syklit sekä onnellisuus ja siihen vaikuttavat tekijät. Uusina avauksina tarkastellaan arkea, tahdonheikkouden ongelmia, yhteisöllisyyttä sekä ympäristön merkitystä hyvinvoinnille.

Teos soveltuu oppikirjaksi sekä yliopistoihin että ammattikorkeakouluihin. Sen kirjoittajat ovat tunnettuja suomalaisia talous- ja yhteiskuntatieteilijöitä sekä filosofeja.

Sisällys
Esipuhe • Osa I • Johdanto (Juho Saari) • Hyvinvoinnin kentät (Juho Saari) • Hyvinvoinnin filosofia (Eerik Lagerspetz) • Hyvinvointi ja sosiaalinen kehitys (Jussi Simpura & Hannu Uusitalo) • Hyvinvointitutkimuksen kehityslinjat Suomessa (Sakari Kainulainen) • Osa II • Hyvän kehän teoria (Robert Hagfors & Jouko Kajanoja) • Onnellisuus hyvinvointivaltiossa (Heikki Ervasti ja Juho Saari) • Hyvinvoinnin mittarit (Jukka Hoffrén & Hanna Rättö) • Osa III • Arjen hyvinvointi (Anu Raijas) • Tahdonheikkous ja hyvinvointi (Susanne Uusitalo) • Yhteisöllisyys (Anne Birgitta Pessi & Marjaana Seppänen) • Ympäristö ja hyvinvointi (Markku Oksanen) • Osa IV • Hyvinvoinnin tulevaisuus (Juho Saari)  • KirjallisuusLaita hyvä kiertämään: