Risto Saarinen & Vesa Hirvonen (toim.): Keskiajan filosofia

9789524950930Keskiaika oli filosofiassa luova ja älyllistä valoa säteillyt aikakausi. Logiikka ja filosofinen psykologia kehittyivät antiikin filosofian perinteestä, ja etiikka ja luonnontieteet jalostuivat itsenäisiksi aloiksi.

Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin vuorovaikutuksessa teologian suhde filosofiaan tuli jatkuvan älyllisen pohdinnan kohteeksi.

Keskiajan filosofia esittelee yleistajuisesti ja kattavasti keskiajan filosofian tärkeimpiä suuntauksia, osa-alueita ja ajattelijoita Rooman valtakunnan tuhosta renessanssin syntyyn. Lisäksi tarkastellaan keskiajan filosofian tutkimusta ja lähteitä sekä sen nykyfilosofialle tarjoamia kiehtovia haasteita.

Suomalainen keskiajan tutkimus on saanut laajaa kansainvälistä huomiota. Keskiajan filosofia tuo nyt tämän tutkimuksen hedelmiä suomenkielisen lukijakunnan ulottuville.

Laita hyvä kiertämään: