Ilkka Kauppinen, Miikka Pyykkönen & Olli-Pekka Moisio (toim.): 1900-luvun saksalainen yhteiskuntateoria (10/2019)

Yhteiskuntateoriaa tarvitaan, jotta osaisimme arvioida ja tulkita, mitä ympärillämme tapahtuu, mitä tulevaisuudelta voidaan odottaa ja miten yhteiskunnalliseen todellisuuteen on mahdollista vaikuttaa.

1900-luvun saksalainen yhteiskuntateoria luotaa sitä, minkälaisin käsitteellisin välinein saksankieliset talous- ja yhteiskuntatieteilijät sekä filosofit ovat lähestyneet sosiaalista todellisuutta ja yksittäisen ihmisen paikkaa siinä. Tarkastelun kohteet vaihtelevat taloudesta totalitarismiin ja yksilön toiminnasta yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Yhtenä kantavana teemana saksalaisessa ajattelussa on ollut pyrkimys yhdistää teoretisointi ja vallitsevien epäkohtien korjaaminen.

Max Weberin kapitalismianalyysista Beckin riskiyhteiskunnan analyysiin kulkee vaikuttava kaari saksalaista yhteiskuntateoriaa. Mukaan mahtuu niinkin erilaisia teoreetikoita kuin Georg Simmel, Joseph Schumpeter, Theodor Adorno, Hannah Arendt ja Jürgen Habermas – saksalaisen yhteiskunta-ajattelun pantheon on yhtä pitkä kuin nimekäskin.

Toimittajat

Ilkka Kauppinen on taloussosiologian dosentti Jyväskylän yliopistossa sekä Fellow Georgian yliopiston (USA) Institute of Higher Educationissa.
Olli-Pekka Moisio on yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa. Hän on myös aikuiskasvatuksen filosofian dosentti Tampereen yliopistossa.
Miikka Pyykkönen on kulttuuripolitiikan professori Jyväskylän yliopistossa. Hän on myös sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa.

Laita hyvä kiertämään: