Ilkka Kauppinen, Miikka Pyykkönen & Olli-Pekka Moisio (toim.): 1900-luvun saksalainen yhteiskuntateoria

Yhteiskuntateoriaa tarvitaan, jotta osaisimme arvioida ja tulkita, mitä ympärillämme tapahtuu, mitä tulevaisuudelta voidaan odottaa ja miten yhteiskunnalliseen todellisuuteen on mahdollista vaikuttaa.

1900-luvun saksalainen yhteiskuntateoria luotaa sitä, minkälaisin käsitteellisin välinein saksankieliset talous- ja yhteiskuntatieteilijät sekä filosofit ovat lähestyneet sosiaalista todellisuutta ja yksittäisen ihmisen paikkaa siinä. Tarkastelun kohteet vaihtelevat taloudesta totalitarismiin ja yksilön toiminnasta yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Yhtenä kantavana teemana saksalaisessa ajattelussa on ollut pyrkimys yhdistää teoretisointi ja vallitsevien epäkohtien korjaaminen.

Max Weberin kapitalismianalyysista Beckin riskiyhteiskunnan analyysiin kulkee vaikuttava kaari saksalaista yhteiskuntateoriaa. Mukaan mahtuu niinkin erilaisia teoreetikoita kuin Georg Simmel, Joseph Schumpeter, Theodor Adorno, Hannah Arendt ja Jürgen Habermas – saksalaisen yhteiskunta-ajattelun pantheon on yhtä pitkä kuin nimekäskin.

Sisällys

Toimittajat

Ilkka Kauppinen on taloussosiologian dosentti Jyväskylän yliopistossa sekä Fellow Georgian yliopiston (USA) Institute of Higher Educationissa.
Olli-Pekka Moisio on yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa. Hän on myös aikuiskasvatuksen filosofian dosentti Tampereen yliopistossa.
Miikka Pyykkönen on kulttuuripolitiikan professori Jyväskylän yliopistossa. Hän on myös sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa.

Muut kirjoittajat
Theodor W. Adorno (1903–1969), saksalainen filosofi, sosiologi jakulttuurikriitikko, yksi Frankfurtin koulukunnan keskushenkilöistä
Risto Eräsaari
, VTT, yhteiskuntapolitiikan professori emeritus, Helsingin yliopisto
Risto Heiskala, professori ja johtaja, Tutkijakollegium, Tampereen yliopisto
Rauno Huttunen, YTT, KT, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto
Ari-Elmeri Hyvönen, YTT, tutkijatohtori, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Erkki Kilpinen, VTT, sosiologian dosentti, Helsingin yliopisto
Arto Laitinen, YTT, yhteiskuntafilosofian professori, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
Markku Nivalainen, YTT, Cardiffin yliopiston kirjasto, Cardiffin yliopisto
Mika Ojakangas, VTT, professori, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Olli Pyyhtinen, VTT, dosentti, sosiologian apulaisprofessori, New Social Research -ohjelma, Tampereen yliopisto
Petri Ruuskanen, YTT, KTM, sosiologian lehtori, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Alfred Schütz (1899–1959), itävaltalainen filosofi, sosiologi ja pankkiiri, fenomenologisen sosiologian perustajia
Mikko J. Virtanen, VTT, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto (Suomen akatemia), tuntiopettaja (sosiologia), Helsingin yliopisto

Laita hyvä kiertämään: