Suvi Salmenniemi & Anna Rotkirch (toim.): Suhteiden Venäjä

9789524950381Suomalaiset tutkijat esittelevät 2000-luvun Venäjää sosiaalisten verkostojen näkökulmasta. Tiukentuneen valtiovallan myötä suhteet ovat jälleen tärkeitä. Samalla markkinatalous, kansainvälistyminen, informaatioteknologia ja yksityiselämän kaupallistuminen muuntavat verkostojen toimintaehtoja.

Teoksessa painotetaan erityisesti epävirallisten ja intiimien suhteiden merkitystä eri elämänalueilla. Tarkastelun kohteena ovat esimerkiksi henkilösuhteet venäläisessä liike-elämässä ja kansalaisjärjestöissä, yhteistoiminta pietarilaisissa kerrostaloissa sekä sukupuolten ja sukupolvien väliset suhteet. Suhteiden Venäjä tarjoaa arvokasta tietoa Venäjällä työskenteleville, opiskelijoille, matkailijoille sekä kaikille, jotka haluavat perehtyä venäläiseen yhteiskuntaan. Valokuvat Pietarin kaupungin arjesta elävöittävät teosta.

Lehdistötiedote:

Epäviralliset verkostot jylläävät Venäjällä

Suomalaisten Venäjän-tutkijoiden kirjoittama uusi tietoteos Suhteiden Venäjä (Gaudeamus 2008; toim. Suvi Salmenniemi & Anna Rotkirch) luotaa nykyvenäläistä yhteiskuntaa sosiaalisten verkostojen näkökulmasta. Sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä kaikissa yhteiskunnissa, mutta Venäjällä sosialismin ajan perintö korostaa niiden merkitystä. Neuvostoliitto oli “verkostojen yhteiskunta”, jossa suhteita tarvittiin arkielämästä selviytymiseen. Suunnitelmatalouden rinnalle syntyi henkilösuhteisiin perustuvaa epä­virallista vaihtoa, jolla paikattiin pulaa kulutushyödykkeistä, palveluista ja tiedosta.

Nyky-Venäjällä markkinatalous, kansainvälistyminen ja informaatioteknologia muuntavat verkostojen toimintaehtoja. Ne ovat kuitenkin edelleen tärkeitä, sillä virallista järjestelmää pidetään puutteellisena eikä yhteiskunnallisiin instituutioihin luoteta. Henkilökohtainen suhde tuo turvaa ja vähentää epävarmuutta niin arkielämässä, kansalaistoiminnassa kuin liike-elämässäkin: ystävä suosittelee pätevää lääkäriä tai remonttimiestä, kansalaisjärjestöjä perustetaan ystävyys- ja sukulaissuhteiden varaan, ja yritykset löytävät alihankkijoita ja asiakkaita tuttavaverkostojen kautta.

Verkostot kuitenkin myös jarruttavat kansalaisyhteiskunnan, demokratian ja talouden kehittymistä. Sosiaalisten verkostojen varaan rakentuva solidaarisuus ei laajene kansalaisjärjestöistä muualle yhteiskuntaan – Venäjällä luotetaan vain oman ryhmän jäseniin. Vladimir Putinin kaudella henkilösuhteet olivat monien virkanimitysten taustalla, ja taloudellinen ja poliittinen valta kietoutuvat tiiviisti toisiinsa “Putinin piirissä”. Liike-elämässä hyödynnetään epävirallisia ja laittomiakin ongelmanratkaisukeinoja niin kauan kuin ne auttavat paikkaamaan järjestelmän puutteita. Tällaiset keinot voivat kuitenkin muuttua rasitteiksi, jos ne alkavat haitata tehokasta toimintaa ja kilpailua.

Suhteiden Venäjä tarjoaa kiinnostavaa luettavaa kaikille Venäjästä kiinnostuneille; artikkelit käsittelevät suhteiden merkitystä arjessa, työssä, kulttuurissa ja taloudessa. Kuvituksena on Lena Malmin valokuvia Pietarin kaupungin arjesta.

Laita hyvä kiertämään: