Erkki Lyytikäinen: Sanotaan tyyliin näin

9789524954037Kun alkaa tekemään hyväksyttiin kirjakieleen, nousi myrsky. Sehän on kielivirheiden äiti, vulgaaria ja sivistymätöntä kielenkäyttöä. Kirjoitettua suomea ohjailevat monenlaiset säännöt, joista osa on luonnollisia, osan kohdalla näin on vain päätetty. Joskus kielivirhe pöyristyttää, mutta kun sen käyttäjät vain kirjoittelevat omiaan kylmän rauhallisesti, on normin ennen pitkää annettava periksi.

Sanotaan tyyliin näin sisältää kiehtovia kirjoituksia kielen ilmiöistä, historiasta, käytöstä ja muutoksesta. Kirja osoittaa, ettei kieli ole vakava asia vaan sillä voi myös leikitellä ja sen säännöt joustavat. Elävä kieli muuttuu maailman mukana ja ottaa nykyhetkessä vaikuttavat ilmiöt omakseen. Kirjakielessä uudet ilmiöt etsiytyvät ensin laita-alueille, epävirallisiin muistioihin ja erityisesti mainoksiin.

Kuinka lainasanat sulautuvat suomen tavurakenteeseen? Miksi sanotaan stressi eikä ressi? Kuinka monta sanaa on suomen kielessä? Miksi ihmiset saavat puhua miten sattuu? Kuka päättää, mikä on oikeaa kieltä?

”Verkossa, kirja- ja puhekielen välimaastossa, kaiken ohjailun ja sensuurin tavoittamattomissa, elää paljon sekä kielenainesta että perinneainesta, jota muualta on vaikea tavoittaa.”

”Emme elä umpiossa. Sanat, sanontatavat ja ilmaukset ovat yhteisiä eivätkä pysähdy hallinnollisille rajoille. On vaikea löytää kielellistä ilmiötä, joka rajoittuisi vain yhden kunnan tai kaupungin alueelle.”

Sisällys

lyytikainen_erkkiKirjoittaja

Erkki Lyytikäinen on pitkän linjan kielimies ja tietokirjailija. Hän on tehnyt päivätyönsä Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen amanuenssina ja toiminut suomen murteiden kenttätutkijana.

 

 

 

 

 

 

Laita hyvä kiertämään: