Pasi Saukkonen: Erilaisuuksien Suomi

9789524952958Suomessa on aina ollut vähemmistöjä, ja maahanmuuton myötä Suomen kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus lisääntyy. Maahamme on kehittynyt tietty kielellisten, uskonnollisten ja muiden kulttuuristen vapauksien ja oikeuksien malli. Malli on nyt muuttumassa.

Säilyykö Suomi kahden kansalliskielen maana? Mikä on eri uskontojen asema tulevaisuuden Suomessa? Mitä perustuslain takaama oikeus kielen ja kulttuurin säilyttämiseen tarkoittaa käytännössä?
Erilaisuuksien Suomi käsittelee vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan nykytilannetta ja sen historiallisia juuria ja esitetään tulevaisuuden vaihtoehtoja. Teos soveltuu kaikille vähemmistö- sekä maahanmuutto- ja kotouttamisasioista kiinnostuneille. Se on suunnattu erityisesti suomalaiseen kansalaiskeskusteluun, mutta sitä voidaan käyttää myös oppimateriaalina.

”Eurooppalaista vähemmistö- ja kotouttamispolitiikka voi tällä hetkellä kuvata lyhyesti yhdellä sanalla: neuvottomuus. Maanosassa on noudatettu muutamaa ideologista peruskaavaa, joita kaikkia on alettu pitää enemmän tai vähemmän epäonnistuneina. Tällä hetkellä kukaan ei tiedä, miten pitäisi edetä.”

”Suomen valtio on (…) perusteiltaan multikulturalistinen. Euroopasta on vaikea löytää toista maata, jossa kulttuurinen monimuotoisuus ja sen tukeminen olisi yhtä vahvasti ankkuroitu kansalliseen lainsäädäntöön (…) Kuitenkin suomalaisen multikulturalismin teorian ja käytännön välillä on jonkinlainen railo, ellei jopa kuilu.”

Laita hyvä kiertämään: