Hannele Seeck: Johtamisopit Suomessa

Pehmeäkantinen 6. painos.

Miten suomalainen johtamistraditio on kehittynyt ja miten tämä kehitys eroaa kansainvälisestä? Millaisten johtamisoppien avulla kohtaamme tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita?

Johtamisopit Suomessa hahmottaa 1900-luvun ja 2000-luvun alun tärkeimpien johtamisoppien synnyn, sisällön ja perinnön. Teos selvittää, millaisella ideologialla eri opit oikeuttavat johtamiskäytäntöjä ja millaisia tekniikoita ne tarjoavat uudistusten toteuttamiseen. Teoksessa tarkastellaan myös sitä, miten eri johtamisparadigmat vaikuttavat johtajiin ja alaisiin.

Johtamisopit Suomessa sopii johtamisen, organisaatiotieteiden, yhteiskuntatieteiden ja organisaatioviestinnän opiskelijoille ja ammattilaisille. Johtavassa asemassa työskentelevät voivat hyödyntää teosta kehittäessään johtamistaan.

“On virkistävää lukea johtamiskirjaa, joka muistaa, ettei mustavalkoisia ratkaisuja ole olemassa.” — Hanna Rajalahti, Talouselämä

Sisällys

Kirjoittaja

Hannele Seeck (ent. Huhtala), filosofian tohtori (PhD), on erikoistunut johtamis- ja organisaatioteorioihin. Hänen keskeiset asiantuntemusalueensa ovat organisaatio- ja johtamistieteen historia, johtamisoppien omaksuminen ja leviäminen sekä kriisijohtaminen ja -viestintä. Seeck on London School of Economicsin (LSE) kasvatti: hän on opiskellut, väitellyt, tutkinut ja opettanut LSE:ssä. Hän on ollut LSE:n vieraileva vanhempi tutkija (visiting senior research fellow) vuodesta 2010 alkaen. Seeck on Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen dosentti, Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän dosentti ja Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija. Hän on toiminut myös Elinkeinoelämän valtuuskunnan kumppanina. Seeckin artikkeleita on julkaistu useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa tieteellisissä journaaleissa. Hän on myös kirjoittanut useita kirjoja.

Hannele Seeckin blogi >>

Laita hyvä kiertämään: