Eero Hyvönen: Semanttinen web

Älykkäiden tietoverkkojen aika on nyt, mutta millaisista elementeistä ne on rakennettu? Millaisia järjestelmiä tekoälyn tehokas hyödyntäminen edellyttää?

Semanttinen web on alan ensimmäinen suomenkielinen perusteos. World Wide Web (WWW) on ennennäkemättömällä tavalla muuttanut maailmaamme vain parinkymmenen vuoden kuluessa, ja semanttinen web on yksi keskeisimmistä WWW:n kehityssuunnista. Siinä verkon sisältöjä muutetaan vähitellen tietokoneiden ymmärtämäksi linkitetyksi dataksi. Tämä mahdollistaa verkon sisältöjen rikastamisen uudella tavalla ja tekoälyyn perustuvien älykkäiden järjestelmien kehittämisen.

Teos esittelee linkitetyn datan idean, sen perustana olevan semanttisen teknologian sekä avoimen datan julkaisuperiaatteet ja -käytännöt. Teknologian soveltamista ja datan hyödyntämistä myös humanistisessa tutkimuksessa käsitellään käytännön suomalaisten esimerkkien ja kokemusten avulla. Työssä tarvitaan ontologioihin perustuvan verkkomuotoisen datan sisällöntuotantoa ja yhteisen verkossa jaetun tietoinfrastruktuurin hyödyntämistä.

Teos on tarkoitettu kaikille webin mahdollisuuksista, web-teknologioista ja niiden käytännön sovelluksista kiinnostuneille.

Sisällys

Lukunäyte luvusta 2

Hakemisto

Kirjoittaja

Eero Hyvönen. Kuva Aalto-yliopisto. https://seco.cs.aalto.fi/u/eahyvone/

Eero Hyvönen on mediatekniikan professori Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella ja Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden keskuksen HELDIGin johtaja. Semanttinen web -teos perustuu kirjoittajan omiin kokemuksiin suomalaisen semanttisen webin tietoinfrastruktuurin ja sovellusten kehittämisessä 2000-luvun alusta lähtien. Hänen uraauurtava tutkimus- ja kehitystyönsä on saanut lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia ja kotimaassa muun muassa Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon.

 

 

 

 

Laita hyvä kiertämään: