Yrjö Sepänmaa & Pauliina Kainulainen (toim.): Ihmisten eläinkirja

Ihmisen ja eläimen suhde kulttuurissamme on muuttunut: ruoan massatuotanto on saanut ihmiset vieraantumaan tuotantoeläimistä samalla kuin lemmikkejä on alettu tarkastella perheenjäseninä. Luonnonvaraisia eläimiä kyllä suojellaan, mutta rakennettu ympäristö ajaa niiden elintilan yhä ahtaammalle.

Teos tarjoaa ihmistieteellisen eläintutkimuksen – humanistien, teologien ja yhteiskuntatieteilijöiden sekä taiteilijoiden – perusteltuja näkemyksiä tilanteesta. Niissä painottuvat erityisesti eettinen pohdinta ja arvonäkökulma. Tuoreet puheenvuorot antavat lukijalle virikkeitä ja aineksia omaan kannanmuodostukseen ja ideoita toimintaan.

Teoksessa pohditaan muun muassa eläin- ja luonnonsuojelua, koti- ja lemmikkieläinten jalostusta ja hoitoa, suhdetta eläimiin eri uskonnoissa ja eläimiä suomalaisessa kulttuurissa ja taiteessa. Teos sopii oppikirjaksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ympäristöaloille mutta se toimii myös yleisen kulttuurikeskustelun virittäjänä.

Laita hyvä kiertämään: