Anita Seppä: Kuvien tulkinta

Kulttuurissa, jossa tuotetaan ennennäkemätön määrä mitä moninaisimpia kuvia ja kuvastoja, on tärkeää ymmärtää, millaisten historiallisesti muotoutuneiden käytäntöjen ja ajattelumallien varassa kuvakulttuurimme on rakentunut. Millaiset arvot, ajattelumallit, tekniikat ja olettamukset ohjaavat kuvien tuottamista ja tulkintaa?

Kuvien tulkinta on monipuolinen työkalupakki kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tulkintaan. Teoksessa käydään läpi kuvantutkimuksen historia Sokrateesta digitaaliseen aikaan. Se tarjoaa paitsi yleissivistävän lukuelämyksen myös soveltavia harjoitustehtäviä, joiden avulla lukija voi kehittää kuvanlukutaitoaan.

Kuvien tulkinta soveltuu oivallisesti myös oppaaksi ammattikorkeakouluihin ja keskiasteen oppilaitoksiin sekä tiede- ja taideyliopistojen perusopintoihin. Kirja vastaa myös kuvataiteen harrastajien tarpeisiin.

”Miten visuaalinen tieto liittyy verbaaliseen tietoon, muistiin ja tunteisiin? Onko kuvilla alitajunta? Miten kuvat vaikuttavat tapoihimme jäsentää omaa ruumistamme, identiteettiämme ja sosiaalista toimintatilaamme? Muuttaako tekniikan kehitys tapojamme katsoa ja ajatella kuvia? Voivatko kuvat toimia kriittisen ajattelun ja vastarinnan paikkoina – ja jos voivat, niin miten tämä tapahtuu?”

Anita Seppä on kuvataiteeseen ja taideteoriaan erikoistunut tutkija, joka toimii dosenttina Jyväskylän (taidekasvatus) ja Helsingin (estetiikka) yliopistoissa.

Laita hyvä kiertämään: