Simo Kyllönen & Markku Oksanen (toim.): Ilmastonmuutos ja filosofia (10/2020)

Ilmastonmuutos on tässä ja nyt – mutta myös kaukana tulevaisuudessa. Se on kiistaton tosiasia, johon samalla liittyy valtavasti epävarmuutta. Se asettaa koetukselle totunnaiset eettiset periaatteet ja vakiintuneet päätöksentekomenetelmät sekä tavat ymmärtää tieteellisen tiedon ja tutkimuksen luonnetta.

Ilmastonmuutos ja filosofia on kotimaisten filosofien moniääninen puheenvuoro ilmiöstä, jonka ekologiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset seuraukset ovat varovaistenkin arvioiden mukaan katastrofaalisia. Siinä tarkastellaan ihmisen suhdetta luontoon ja ympäristöön, länsimaisen tieteellis-teknisen elämänmuodon perusteita sekä ilmaston lämpenemisestä käytävän tieteellisen keskustelun filosofisia ulottuvuuksia. Niin ikään pohditaan, miten vastuuta ilmastonmuutoksesta tulisi jakaa – yhtäältä globaalisti ja toisaalta sukupolvien kesken. Miksi yksilön teoilla on merkitystä?

Teos valaisee ja selventää ilmiötä, joka on venyttänyt arkisen elämän valintojamme planetaarisiin mittasuhteisiin ja jonka edessä inhimillisen olemassaolon mielekkyys ja oikeutus ovat uhattuina. Ilmastonmuutoksen herättämät kysymykset koskevat niin tiedon ja tietämisen rajoja, yksilöiden kokemuksia kuin koko ihmiskunnan kohtaloa. Ne ovat siis pohjimmiltaan filosofisia kysymyksiä.

Toimittajat

Simo Kyllönen, VTT, on yliopistonlehtori Helsingin yliopiston filosofian oppiaineessa.
Markku Oksanen, VTT, on ympäristöfilosofian dosentti ja filosofian yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa.

Laita hyvä kiertämään: