Sari Kivistö & Sami Pihlström: Sivistyksen puolustus

Mitä on akateeminen elämä ja mitä tarkoittavat sivistysyliopisto ja akateeminen vapaus? Miksi sivistys ja oppineisuus ovat nykymaailmassakin olennaisia? Miksi sivistys on arvo sinänsä?

Yliopistojen asema, kehittäminen ja leikkaukset ovat nostattaneet kiivasta keskustelua tutkitun tiedon merkityksestä ja arvosta yhteiskunnassa. Sivistyksen puolustus osoittaa, että kapeakatseinen näkemys tiedosta ja tieteestä johtaa vakaviin sivistystä ja jopa koko kansakuntaa rappeuttaviin seurauksiin.

Teos selvittää, miksi tieteellistä tutkimusta ylipäänsä harjoitetaan ja miten sen edellytyksiä tulisi kehittää. Akateemisen sivistyksen perusluonnetta, merkitystä ja arvoa pohditaan niin yliopiston sisäisestä näkökulmasta kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Yhdessä tieto, asiantuntijuus ja tutkimus osoittautuvat ihmisen koko olemassaoloa koskevaksi asiaksi.

Sisällys

Kirjoittajat

Kuva: Veikko Somerpuro.
Kuva: Veikko Somerpuro.

 

 

 

 

 

 

 

Sari Kivistö on yleisen kirjallisuustieteen professori ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman johtaja Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa sekä yleisen kirjallisuustieteen dosentti Helsingin yliopistossa.

Sami Pihlström on uskonnonfilosofian professori Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hän on myös mm. Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan varapuheenjohtaja ja Suomen Filosofisen Yhdistyksen puheenjohtaja.

Laita hyvä kiertämään: