Harriet Strandell: Lapset iltapäivätoiminnassa

Lapset iltapäivätoiminnassa valottaa suomalaisen lapsuuden hallinnassa tapahtuneita syviä muutoksia, joiden yhtenä näyttämönä koululaisten iltapäiväuudistus on toiminut. Teos tarjoaa kattavan näkökulman koululaisten iltapäivätoimintaan sekä selvittää lasten ja ohjaajien arkista kanssakäymistä iltapäiväkerhoissa. Erityisesti keskitytään rajoittamisen ja mahdollistamisen, vapauden ja vastuun sekä sopimisen ja luottamuksen teemoihin. Missä kulkevat vapauden ja vastuun rajat, ja mikä on ohjaajan rooli suhteessa lasten omatoimisuuteen?

Teos perustuu runsaaseen ja monipuoliseen tutkimusaineistoon. Se on tärkeää luettavaa lasten vanhemmille, lasten parissa työskenteleville ammattilaisille, päättäjille ja koululaisten iltapäivätoiminnan kehittäjille.

Tämä kirja on kertomus lasten arkisista kokemuksista koululaisten iltapäiväkerhoissa (…) Se on myös kertomus siitä, miten lapset työstävät niitä tapoja, joilla heitä ohjataan ja millä keinoin he ottavat oman paikkansa kerhojen sosiaalisessa järjestyksessä. Lopuksi, mutta ei vähiten, se on kertomus lasten omista käsityksistä siitä, mitä ja keitä he ovat iltapäiväkerholaisina. (…) Käsitykset lapsista, lapsuudesta sekä lasten ja aikuisten välisistä suhteista vaikuttavat monella tavalla siihen, millaiseksi yhteiskunta järjestää lasten olot, ja siten myös lasten elettyyn arkeen. Käsitykset ovat siten mukana tuottamassa lapsuutta.

VTT Harriet Strandell on lapsuuden sosiologiaan erikoistunut sosiologi Helsingin yliopistossa.

Laita hyvä kiertämään: