Mirkka Danielsbacka, Hans Hämäläinen & Antti O. Tanskanen (toim.): Suomalainen auttaminen

Hyvinvointivaltion rakentamisen myötä suuri osa aiemmin perheen ja lähiyhteisön tarjoamasta tuesta, avusta ja hoivasta on siirretty julkisen vallan vastuulle. Onko moderni ihminen enää riippuvainen lähipiiristään? Mikä merkitys perhesuhteilla on yksilöllistymisen ihanteen läpäisemässä yhteiskunnassa? Kuka auttaa ja ketä?

Suomalainen auttaminen -teos selvittää, millä tavoin perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät auttavat nykypäivän Suomessa toisiaan. Vaikka kattavat etuus- ja palvelujärjestelmät ovat vähentäneet epävirallisen tuen tarvetta, ne ovat samalla parantaneet ihmisten mahdollisuuksia auttaa toisiaan. Sukulaisten ja ystävien lisäksi vastuuta kannetaan myös tuntemattomista ihmisistä, mistä kertoo hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistoiminnan suosio.

Laajan kyselyaineiston pohjalta tuodaan esiin uutta tietoa niin vanhempien ja aikuisten lasten, sisarusten, isovanhempien ja lastenlasten kuin ystävienkin välisistä suhteista. Auttamisen ja sosiaalisten suhteiden merkitystä avataan teoksessa myös evolutiivisesta näkökulmasta.

Sisällys

Toimittajat

Mirkka Danielsbacka, FT, VTT, on Suomen ja Pohjoismaiden historian ja sosiologian dosentti. Hän työskentelee apulaisprofessorina Turun yliopistossa ja vierailevana tutkijana Väestöliitossa.
Hans Hämäläinen, VTT, työskentelee erikoistutkijana Turun yliopistossa ja vierailevana tutkijana Väestöliitossa.
Antti O. Tanskanen, FT, VTT, on yhteiskuntapolitiikan ja sosiologian dosentti. Hän työskentelee sosiologian professorina (ma.) Turun yliopistossa ja vierailevana tutkijana Väestöliitossa.

Muut kirjoittajat

Venla Berg, PsT, työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa ja tutkijana Väestöliitossa.
Elina Haavio-Mannila, VTT, on Helsingin yliopiston sosiologian professori emerita, joka on ollut mukana Sukupolvien ketju -hankkeessa alusta alkaen.
Johanna Kallio, VTT, on Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan dosentti. Hän työskentelee sosiaalityön professorina Turun yliopistossa.
Antti Karisto, VTT, LuK, on Helsingin yliopiston sosiaaligerontologian professori emeritus.
J. P. Roos, VTT, on Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori emeritus ja Sukupolvien ketju -hankkeen alullepanija.
Anna Rotkirch, VTT, dosentti (Helsingin yliopisto), toimii tutkimusprofessorina ja Väestöntutkimuslaitoksen johtajana Väestöliitossa.
Juho Saari, VTT, on sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan dosentti. Hän työskentelee yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanina ja sosiaali- ja terveyspolitiikan professorina Tampereen yliopistossa.
Heikki Sarmaja, VTM, on tietokirjailija ja Edward Westermarckin elämäntyön tutkija.

Laita hyvä kiertämään: