Mirkka Danielsbacka, Hans Hämäläinen & Antti O. Tanskanen (toim.): Suomalainen auttaminen (4/2020)

Hyvinvointivaltion rakentamisen myötä suuri osa aiemmin perheen ja lähiyhteisön tarjoamasta tuesta, avusta ja hoivasta on siirretty julkisen vallan vastuulle. Onko moderni ihminen enää riippuvainen lähipiiristään? Mikä merkitys perhesuhteilla on yksilöllistymisen ihanteen läpäisemässä yhteiskunnassa? Kuka auttaa ja ketä?

Suomalainen auttaminen -teos selvittää, millä tavoin perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät auttavat nykypäivän Suomessa toisiaan. Vaikka kattavat etuus- ja palvelujärjestelmät ovat vähentäneet epävirallisen tuen tarvetta, ne ovat samalla parantaneet ihmisten mahdollisuuksia auttaa toisiaan. Sukulaisten ja ystävien lisäksi vastuuta kannetaan myös tuntemattomista ihmisistä, mistä kertoo hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistoiminnan suosio.

Laajan kyselyaineiston pohjalta tuodaan esiin uutta tietoa niin vanhempien ja aikuisten lasten, sisarusten, isovanhempien ja lastenlasten kuin ystävienkin välisistä suhteista. Auttamisen ja sosiaalisten suhteiden merkitystä avataan teoksessa myös evolutiivisesta näkökulmasta.

Toimittajat

Mirkka Danielsbacka, FT, VTT, on Suomen ja Pohjoismaiden historian ja sosiologian dosentti. Hän työskentelee Turun yliopistossa ja Väestöliitossa.
Hans Hämäläinen, VTT, työskentelee erikoistutkijana Turun yliopistossa ja vierailevana tutkijana Väestöliitossa.
Antti O. Tanskanen, FT, VTT, on yhteiskuntapolitiikan ja sosiologian dosentti. Tanskanen työskentelee sosiologian professorina (ma.) Turun yliopistossa ja vierailevana tutkijana Väestöliitossa.

Laita hyvä kiertämään: