Ilona Pajari, Jussi Jalonen, Riikka Miettinen & Kirsi Kanerva (toim.): Suomalaisen kuoleman historia

”Kyyneleeni kyllin vuotaa, lievityst’ ei itku tuota.”

Kuolema on erottamaton osa elämää. Läheisen siirtyminen elävistä kuolleisiin on aina ollut mullistus, joka on täytynyt käsitellä tavalla tai toisella. Erilaisilla riiteillä, ruumiin pesemisellä ja pukemisella, surulauluilla ja kuolinilmoitukseen vuodatetuilla kaipauksen sanoilla on saateltu vainaja matkaan. Nykyään lohtua läheisen menetykseen saatetaan etsiä sosiaalisesta mediasta ja sen muistosivuista.

Suomalaisen kuoleman historia taittaa matkan rautakautisista kalmistoista ja keskiajan katolisista hautajaisrituaaleista maallistuneeseen nykyhetkeen, jossa kuolema on siirtynyt kodeista sairaaloihin ja elämää suuremmasta tapahtumasta lääkärin toteamaksi asiantilaksi. Millaisia ovat olleet kuolemaan liittyvät uskomukset, ja miten suhde kuolemaan on muuttunut vuosisatojen kuluessa?

Teoksessa tarkastellaan kiehtovia yksityiskohtia kuten kuoleman enteitä, hautausurakoitsijoiden mainoksia, suruasuja ja mestattujen vereen sisältyvää elinvoimaa. Se esittelee ikiaikaisia perinteitä, joilla kuoleman mysteeriä lähestyttiin tai torjuttiin, sekä historiamme kipukohtia, kuten nälkävuosia ja sotaa, jolloin kuolema saattoi tuntua tavanomaista epäoikeudenmukaisemmalta.

Sisällys

Toimittajat

Ilona Pajari, VTT, on vapaa tutkija ja sosiaalihistorian dosentti Jyväskylän yliopistossa.
Jussi Jalonen, FT, on historiantutkija Tampereen yliopistossa.
Riikka Miettinen, FT, on Suomen Akatemian tutkijatohtori Tampereen yliopiston Kokemuksen historian huippuyksikössä.
Kirsi Kanerva, FT, on kulttuurihistorioitsija ja tutkija Turun yliopistosta.

Muut kirjoittajat

Clare Gittings on taidehistorioitsija, research fellow Bathin yliopiston Centre for Death & Society -tutkimusyksiköstä ja Mortality-lehden toimituskunnan jäsen.
Kaarina Koski, FT, on folkloristiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja Kansanuskon tutkimuksen dosentti Turun yliopistossa.
Ulla Moilanen, FM, on arkeologian väitöskirjantekijä Turun yliopistossa.
Johanna Ilmakunnas, FT, on Åbo Akademin Pohjoismaiden historian apulaisprofessori, Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentti ja Turun yliopiston Suomen ja Euroopan historian dosentti.
Antti Häkkinen, VTT, on talous- ja sosiaalihistorian dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopistosta.
Anu Koskivirta, FT, on Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa.
Olli Matikainen, FT, on Suomen historian dosentti Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoissa.
Tuomas Tepora, FT, on Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistossa.
Ville Kivimäki, FT, on Suomen historian dosentti ja Suomen Akatemian tutkijatohtori Tampereen yliopistossa.
Anna Haverinen, FT, työskentelee design-antropologina ja palvelumuotoilijana design- ja teknologiayritys Taisteella.

Laita hyvä kiertämään: