Pasi Saukkonen: Suomi omaksi kodiksi

Suomi on muihin Euroopan maihin verrattaessa kotouttamispolitiikan edelläkävijöitä. Millaista tuo politiikka on, ja mitä meillä käytännössä tehdään? Entä missä on epäonnistuttu ja mitä pitäisi tehdä toisin?

Maahanmuuttajien kotoutumisella on suuri yhteiskunnallinen merkitys, ja siksi siihen tulee panostaa entistä tarmokkaammin. Kotouttamisella ehkäistään ihmisten ja väestöryhmien syrjäytymisestä syntyviä kustannuksia ja toisaalta lisätään työllisyyttä sekä yhteiskunnallista yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Suomi omaksi kodiksi tarjoaa uusinta tietoa kotouttamispolitiikan keinovalikoimasta, konkreettisia ehdotuksia sekä eväitä kotouttamisesta käytävään keskusteluun. On tärkeää, että monikulttuurisessa Suomessa kaikki taustastaan ja identiteetistään riippumatta pystyvät tuntemaan itsensä ainakin jossain määrin suomalaisiksi ja haluavat toimia yhteiseksi hyväksi.

Kirjassa tarkastellaan niin julkisen sektorin, kolmannen sektorin kuin yritysten roolia kotoutumisen sujuvoittamisessa. Kotoutumisen edistäminen kuuluukin kaikille: koko yhteiskunnalle ja jokaiselle hallinnonalalle.

Sisällys

Kirjoittaja

Pasi Saukkonen
Kuva: Janne Saukkonen

Pasi Saukkonen, VTT, on politiikan tutkija, joka toimii erikoistutkijana Helsingin kaupunginkansliassa. Hän on yleisen valtio-opin dosentti Helsingin yliopistossa ja kulttuuripolitiikan dosentti Jyväskylän yliopistossa.

 

 

Muut kirjoittajat

Risto Karinen, YTM, toimii maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden johtajana Owal Group Oy:ssä. Hän on toiminut pitkään kotouttamispalveluja ja kotoutumista koskevissa selvitys- ja kehittämistehtävissä.
Lilli Rasilainen, YTM, on kotoutumiskoulutuksen asiantuntija, joka työskentelee Työväen sivistysliitossa aikuisten maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä hankkeissa hankepäällikkönä ja koulutussuunnittelijana.
Hani Tarabichi, MA, valmistelee väitöskirjaa Aalto-yliopistossa. Hän on kiinnostunut kotouttamispolitiikasta sekä instituutioiden uudistumisesta ja sosiaalisista innovaatioista.
Joonas Timonen, FM, valmistelee sosiologian väitöskirjaansa Helsingin yliopistossa. Hän työskentelee kansalaistoiminnan tuotantokoordinaattorina Diakonissalaitoksella.

Laita hyvä kiertämään: